Vestland

Regionlaget Vestland ble opprettet 21. september 2020 og jobber særlig for et godt bibliotektilbud i fylket vårt. Alle medlemmer av Norsk Bibliotekforening blir automatisk medlem av regionlaget Vestland om de hører hjemme i fylket.

Styret vårt i Vestland

Manuela Werler

Manuela Werler

Leder