Vestland

Regionlaget Vestland vart oppretta 21. september 2020 og har som formål å fremje utvikling av norsk bibliotekvesen og arbeide for betring av bibliotektenesta i regionen.

Bryr du deg om bibliotek? Bli medlem!

Send Bibliotek til 27222 og få medlemskap  i hele 2021 for kr. 200,
Finn ut mer om medlemskap her.

Styret vårt i Vestland

Kontakt oss på kontakt.nbf.vestland@gmail.com
Guri Aarhus

Guri Aarhus

Sekretær

Ørjan Persen

Informasjonsansvarleg

Kari Fauskanger

Kasserer

Ylva Seljenes

Styremedlem

Bente Elisabeth Lund Hawkes

Styremedlem

Referater