Vestland

Regionlaget Vestland ble opprettet 21. september 2020 og jobber særlig for et godt bibliotektilbud i fylket vårt. Alle medlemmer av Norsk Bibliotekforening blir automatisk medlem av regionlaget Vestland om de hører hjemme i fylket.

Styret vårt i Vestland

Kontakt oss på kontakt.nbf.vestland@gmail.com

Guro Nesse

Nestleder

Guri Aarhus

Sekretær

Ørjan Persen

Informasjonsansvarlig

Kari Fauskanger

Kasserer

Ylva Seljenes

Styremedlem

Bente Elisabeth Lund Hawkes

Styremedlem

Referater