Om oss

Norsk bibliotekforening er en pådriver for bibliotek i Norge.

Norsk bibliotekforening er en interesseorganisasjon som jobber for å fremme kunnskap om bibliotekenes oppgaver i samfunnet og tale bibliotekenes sak.

Vi er en medlemsdrevet organisasjon med ca 3000 medlemmer.

Alle typer bibliotek er medlem i Norsk bibliotekforening, både folkebibliotek, fagbibliotek og spesialbibliotek. Alle som er opptatt av bibliotek kan være medlem i Norsk bibliotekforening.

Norsk bibliotekforening ble stiftet i 1913.

Hva gjør Norsk bibliotekforening?

Lokalt:

 • Jobber mot kutt i bibliotektjenester
 • Høringssvar til kommunale planer
 • Bistår kommunale bibliotek som trenger det

Nasjonalt:

 • Jobber for å styrke skolebibliotek
 • Er innspills- og høringsinstans i bibliotekrelaterte saker
 • Informerer myndigheter og politikere om bibliotek
 • Arrangerer Bibliotekmøtet, deltar på Arendalsuka og andre arrangement.
 • Deler ut prisen Årets bibliotek og Norsk bibliotekforenings pris
 • Arrangerer Nasjonal bibliotekdag

Internasjonalt:

 • Deltar i utvalg for IFLA  – International Federation of Library Associations and Institutions
 • Samarbeidspartner for internasjonale prosjekt og organisasjoner
 • Tett samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner

Våre faggrupper og utvalg:

 • Arrangerer faglige seminarer
 • Bidrar til å synliggjøre fagspesifikke biblioteksaker
 • Er oppdatert på og følger opp saker innen feltet

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er Norsk bibliotekforeningens høye beskytter.

Leder

Sekretariatet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!