Kritisk tenkning og kildekritikk

Du må kunne vurdere informasjon i en kilde du finner. Det kan gjelde tekst i en bok eller en artikkel. Særlig informasjon fra internett bør vurderes kritisk.

Vi mener

  • Bibliotekene kan informasjonssøk og kildekritikk.
  • Bibliotekene tilbyr relevant og kvalitetssikret kunnskap.
  • Bibliotekene skal tilby informasjonskompetanse og fremme digitale ferdigheter i alle befolkningsgrupper og være en del av nasjonale satsinger på digital kunnskapsformidling.

Informasjonskompetanse

Informasjon er i dag tilgjengelig alle mulige steder og fake news og fake science blomstrer. Da har biblioteket med sin kompetanse på informasjonssøking og kildekritikk en uvurderlig rolle som forvalter og formidler av kunnskap, og våre meninger kan formes på grunnlag av fakta.

Konspirasjonsteorier

Er jorda egentlig er flat? Og hvordan var det nå med disse vaksinene? Konspirasjonsteorier, desinformasjon og alternative fakta har inntatt hverdagen og spres i sosiale medier. Konspirasjonsteorier kjennetegnes av at de motsier den offisielle versjonen og presenterer alternative forklaringer til ulike situasjoner og hendelser. Relevant og kvalitetssikret informasjon hjelper.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields