Kritisk tenkning og kildekritikk

Vi blir daglig overstrømmet av informasjon og det kan være vanskelig å vite hva som er hva som er til å stole på og hva og hva som er ren propaganda og desinformasjon. Det er viktigere enn noensinne å kunne orientere seg i et stadig mer komplekst informasjonslandskap.

Vi mener

  • Bibliotekene kan informasjonssøk og kildekritikk.
  • Bibliotekene tilbyr relevant og kvalitetssikret kunnskap.
  • Bibliotekene kan fremme digitale ferdigheter i alle befolkningsgrupper.
  • Bibliotekene bør være en del av nasjonale satsinger på digital kunnskapsformidling.

Norsk bibliotekforening jobber for at bibliotek skal få ressurser til å arbeide med digital kunnskapsformidling. Foreningen har gitt innspill til handlingsplanen til regjeringens strategiplan Digital hele livet.

Bibliotek gir tilgang til ressurser som kan bidra til å utfordre og utvide forståelsen av verden. Bibliotek gir folk muligheten til å vurdere ulike perspektiver gjennom et bredt utvalg av bøker, tidsskrifter, databaser og digitale kilder.

Bibliotek oppmuntrer til uavhengig tenkning og kritisk analyse av informasjon. De kan hjelpe folk til å utvikle sin evne til å vurdere og kritisere kilder. Dermed bidrar de til en mer informert og kritisk befolkning.

Bibliotekene spiller en viktig rolle i å fremme kildekritikk:

 

Opplæring i kildekritikk

Bibliotekene tilbyr ofte opplæring i kildekritikk, der de gir brukerne grunnleggende ferdigheter og verktøy for å vurdere informasjon kritisk og effektivt.

Tilgang til troverdige kilder

Bibliotekene har som mål å samle og tilby brukerne tilgang til pålitelige kilder. Dette kan være i form av bøker, tidsskrifter, databaser og annet materiale som er verifisert av eksperter og fagpersoner.

Hjelp fra bibliotekarer

Bibliotekarer er trent i å hjelpe med å finne riktig informasjon og til kildekritikk. De kan hjelpe brukerne med å evaluere kilder, identifisere pålitelige kilder og gi råd om hvordan man kan vurdere informasjon kritisk.

Promotere kildekritikk

Bibliotekene bidrar til å øke bevisstheten om hvor viktig det er å være kritisk til kilder gjennom å promotere kildekritikk i sine arrangementer, utstillinger, nettsider og annet materiale.

Kritisk bruk av kilder og kildekritikk er særlig viktig på universitets- og høyskolebibliotek. Dette er en viktig oppgave for bibliotekene, og de har kurs for studenter i kritisk bruk av kilder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!