Internasjonalt samarbeid

Norsk bibliotekforening deltar i internasjonale samarbeid innenfor bibliotekfeltet. Foreningens leder er ansvarlig for vårt internasjonale arbeid og nettverk.

Nordisk samarbeid

Norsk bibliotekforening har et tett og godt samarbeid med de andre nordiske bibliotekforeningene. Vi utveksler ideer, informasjon og erfaringer om bibliotek og bibliotekutvikling. Foreningene har både formell og uformell kontakt og representanter fra foreningene møtes årlig.

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Norsk bibliotekforening er medlem av EBLIDA, den europeiske organisasjonen som samler foreninger og institusjoner innenfor bibliotek- og informasjonssektoren. EBLIDA arbeider med bibliotekspørsmål på europeisk og spesielt på EU-nivå, bland annet med fokus på opphavsrett. EBLIDA er i større grad en lobbyorganisasjon som følger med på spørsmål som omhandler bibliotek i Brussel. Selv om Norge ikke er medlem av EU, vil mange bestemmelser fra EU påvirke oss som EØS-land, derfor er EBLIDAs arbeid viktig også for oss.

Leder for Norsk bibliotekforenings Opphavsrettsutvalg sitter i EBLIDAs ekspertutvalg for informasjonslovgivning, Expert Group on Information Law, (EGIL).

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA er den globale organisasjonen som samler informasjonsspesialister, bibliotek og bibliotekbrukere. Organisasjonen ble etablert allerede i 1927 og hovedformålet er å være bibliotekenes og informasjonsprofesjonens internasjonale røst. IFLA er organisert med et internasjonalt styre og har sitt hovedsete i Haag, Nederland. I tillegg består IFLA av mange faggrupper og spesialseksjonen som arbeider med egne temaer som skolebibliotek, flerkulturelle bibliotektjenester, ytringsfrihet, klima og bærekraft eller kunstbibliotek. Flere av disse faggruppene og spesialseksjonene har norske medlemmer. Norsk bibliotekforening er medlem av IFLA.

WLIC – World Library and Information Congress arrangeres av IFLA i august hvert år. Kongressen har små og store programposter, utstillinger, sosiale tilstellinger, bibliotekbesøk og samler flere tusen deltakere.

Partner for Tsjekkisk bibliotekforening

Norsk bibliotekforening har i 2021-2023 deltatt i et toårig EØS-prosjekt om samarbeid og organisasjonsutvikling av Tsjekkisk bibliotekforening.
Les mer om prosjektet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!