Norsk Bibliotekforenings utvalg

Våre ulike utvalg er rådgivende organer for hovedstyret og sekretariatet. Utvalgene bidrar i høringer, kunnskapsdeling, arrangerer seminarer og konferanser, og fremmer forslag overfor myndigheter og skaper debatt. Her finner du oversikt over utvalg som foreningen har.

Internasjonalt utvalg

Kompetanseforum på internasjonalt arbeid og solidaritetsprosjekter. Utvalget skal informere om IFLA og EBLIDA i norske bibliotekmiljø og holde seg oppdatert på dette arbeid. Utvalget forvalter foreningens Solidaritetsfond.

Leder: Vidar Lund, leder Norsk Bibliotekforening

Almuth Gastinger, NTNU

Jorun Systad, Sunnfjord bibliotek

Tereza Barbosa da Silva, Oslo politidistrikt

Terje Håkstad, Universitetet i Tromsø

Opphavsrettsutvalget

Arbeider med problemstillinger rundt opphavsrettslige spørsmål. Utvalget gir i råd i saker som gjelder rettslige og avtalemessige ordninger for tilgjengeliggjøring og utlån.

Leder: Harald Bøhn, pensjonist

Olaus Bergstrøm, Nasjonalbiblioteket

Birgithe Schumann-Olsen, Lillehammer bibliotek

Marit Vestlie, Nasjonalbiblioteket

Hege Charlotte Lysholm Faber, NTNU

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Utvalget arbeider med spørsmål rundt tilgang til informasjon og kunnskap, følger med i samfunnsdebatten om ytringsfrihet og demokrati, både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeider med Innlandet fylkesbibliotek om program på Norsk litteraturfestival.

Leder: Lars Egeland, OsloMet

Siri Haga Torgersen, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Mari Eeg, Deichman

Camilla Sørbye, Viken fylkesbibliotek

Karianne Bjellås Gille, Bergesenstiftelsen

Utvalg for digital tilgang

Skal bidra til sidestilling av trykt og digitalt materiale i bibliotekene og jobbe med problemstillinger rundt modeller for utlån av e-medier, innkjøpsordningene, statlig finansiering av nasjonale lisenser, Åpen tilgang og formidling av digitalt innhold i bibliotekene.

Leder: Ørjan Persen, Viken fylkesbibliotek

Lars Egeland, OsloMet

Bjørn Kjetil Fredriksen, Rogaland fylkesbibliotek

Line Nybakk Akerholt, UiO

Utvalg for spill

Gi økt kunnskap om spill som tilbud og aktivitet i alle typer bibliotek. Spre kunnskap om praktiske eksempler på spillbaserte aktiviteter i bibliotek og bedre distribusjonsordningen for dataspill til bibliotekene.

Leder: Thomas Brevik

Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek

Oda Amalie Rosenkilde, UiO

Anders Grønning, Bibliogames

Utvalg for litteraturpolitikk

Problemstillinger rundt innkjøpsordningen, litteratur-, formidlings-, lese- og språkpolitikk. Utvalget skal følge med i den aktuelle samfunnsdebatten innenfor disse spørsmålene og foreslå tiltak.

Leder: Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les

Øystein Espe Bae, Norsk barnebokinstitutt

Stig Elvis Furset, Viken fylkesbibliotek

Rita Mundal, Lom folkebibliotek

Åse Kristine Tveit, OsloMet

Inga Semmingsen, Oslo Literary Agency

Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek

Gi oppdatert informasjon om ny teknologi som kunstig intelligens, virtuell og utvidet virkelighet, blockchain og taleassistenter, og hvordan dette kan påvirke bibliotekenes fremtid.

Leder: Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek

Andrea A. Gasparini, UiO

Kyrre Traavik Låberg, UiO

Jonas Svartberg Arntzen, Deichman

Utvalg for bærekraft i bibliotek

Utvalget arbeider med økonomisk og sosial bærekraft og klima- og miljøarbeid.

Utvalg for bibliotekledelse

Utvalget skal arbeide med bibliotekledelse, biblioteksjefplakat, redaktørplakat og utvikling av bibliotek.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!