Norsk bibliotekforenings utvalg

Våre ulike utvalg er rådgivende organer for hovedstyret og sekretariatet. Utvalgene bidrar i høringer, kunnskapsdeling, arrangerer seminarer og konferanser, og fremmer forslag overfor myndigheter og skaper debatt. Her finner du oversikt over utvalg som foreningen har.

Internasjonalt utvalg

Kompetanseforum på internasjonalt arbeid og solidaritetsprosjekter. Utvalget skal informere om IFLA og EBLIDA i norske bibliotekmiljø og holde seg oppdatert på dette arbeid. Utvalget forvalter foreningens Solidaritetsfond.

Leder: Helene Voldner, konstituert leder Norsk bibliotekforening
Almuth Gastinger, UB ved NTNU
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek
Leikny Haga Indergaard, pensjonist

Opphavsrettsutvalget

Arbeider med problemstillinger rundt opphavsrettslige spørsmål. Utvalget gir i råd i saker som gjelder rettslige og avtalemessige ordninger for tilgjengeliggjøring og utlån.

Leder: Harald Bøhn, pensjonist
Birgithe Schumann-Olsen, Tønsberg og Færder bibliotek
Olaus Bergstrøm, Nasjonalbiblioteket
Arild Skalmeraas, Universitetet i Sørøst-Norge
Hege Charlotte Lysholm Faber, NTNU

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Ytringsfrihetsutvalget skal arbeide med likeverdig og gratis tilgang til informasjon og kunnskap, ytringsfrihet, integrering og bibliotekene som demokratiarenaer. Utvalget har ansvaret for foreningens arbeid med World Expression Forum (Wexfo), Wexfos programkomite for den årlige konferanse på Lillehammer og andre samarbeidsarenaer innenfor ytringsfrihet og demokrati.

Leder: Kjell Gunnar Nilsen-Moen, Nordland fylkesbibliotek
Lotte Løkeland Hovda, Sølvberget
Trud Berg
Bjørg Anlaug Rørtveit, Tysvær bibliotek
Mariann Schjeide, Høgskulen i Volda

Utvalg for digital tilgang

Skal bidra til sidestilling av trykt og digitalt materiale i bibliotekene og jobbe med problemstillinger rundt modeller for utlån av e-medier, innkjøpsordningene, statlig finansiering av nasjonale lisenser, Åpen tilgang og formidling av digitalt innhold i bibliotekene.

Leder: Hilde Grefsrud, Viken fylkesbibliotek
Terje Håkstad, Universitetet i Tromsø og hovedstyret i Norsk bibliotekforening
Nina Ødegaard, Samisk videregående skole Karasjok
Ørjan Persen, Bergen Offentlige Bibliotek
Lars Egeland, OsloMet
Mette Langeland, Rogaland fylkeskommune
Lene Johanne Ottesen, Nord-Troms videregående skole

Utvalg for spill

Gi økt kunnskap om spill som tilbud og aktivitet i alle typer bibliotek. Spre kunnskap om praktiske eksempler på spillbaserte aktiviteter i bibliotek og bedre distribusjonsordningen for dataspill til bibliotekene.

Leder: Tina Halkinrud, Akershus universitetssykehus og hovedstyret i Norsk Bibliotekforening
Vanja Sandøy, Vindafjord bibliotek
Katrine Tveito, Kristiansand folkebibliotek
Anders Grønning, Bibliogames
Synnøve Fotland Eikevik, Norges museumsforbund
Audhild Tjugen, Haugesund folkebibliotek

Utvalg for litteraturpolitikk

Utvalget skal jobbe med problemstillinger rundt litteratur-, formidlings-, lese- og språkpolitikk. Utvalget skal følge med i den aktuelle samfunnsdebatten innenfor disse spørsmålene, informere hovedstyret og bibliotekmiljøet for øvrig om disse spørsmålene. Utvalget samarbeidet med Innlandet fylkesbibliotek om program på Norsk litteraturfestival på Lillehammer.

Leder: Siri Lindstad, journalist, kritiker og forfatter
Hilde Ditmansen, Tønsberg og Færder bibliotek
Mailin Toft, Stange bibliotek
Vidar Lund, Levanger bibliotek
Øyvind Ellenes, forfatter og forlagsredaktør i Forlaget Oktober
Signe Lind, Leser søker bok

Utvalg for ny teknologi i bibliotek

Teknologiutvalget skal være en oppdatert kilde til informasjon om nye teknologier, og hvordan disse kan påvirke bibliotekenes fremtid. Eksempler på denne typen teknologier er kunstig intelligens, virtuell og utvidet virkelighet, blockchain, taleassistenter, osv. Kunnskapen og de direkte erfaringene utvalget opparbeider seg deles i form av innlegg på konferanser, publiserte artikler eller ved å gi råd ved direkte henvendelser.

Leder: Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek
Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo
Jonas Svartberg Arntzen, Biblioteksentralen
Rigmor Haug, Larvik bibliotek
Anders Futtrup, Skien bibliotek
Aud Jorunn Hakestad, Klepp bibliotek

Utvalg for bærekraft i bibliotek

Utvalget arbeider med økonomisk og sosial bærekraft og klima- og miljøarbeid. Det skal skape bevissthet rundt bibliotetekens miljøansvar og miljøopplæring, foreslå bærekraftige tjenester og aktiviteter. Utvalget skal oppmuntre alle typer biblioteker til aktivt å presentere sine grønne aktiviteter for sitt lokalsamfunn. Det skal også fremme bibliotekenes rolle i bærekraftarbeid på alle nivåer.

Leder: Berit Skillingsaas Nygård, pensjonist
Henriette Stoltz, Skien bibliotek
Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek
Karianne Albrigtsen Aam, Viken fylkesbibliotek og hovedstyret Norsk bibliotekforening

Utvalg for bibliotekledelse

Utvalget skal stimulere til og spre kunnskap om faglig og administrativ ledelse i bibliotek. Det skal bidra til innhenting av kunnskap om lederutfordringer i biblioteksektoren. Utvalget skal bidra til erfaringsutveksling blant ulike typer bibliotekledere. Det skal også ha et særskilt blikk på unge lederes utfordringer.  

Leder: Jorun Systad, Sunnfjord bibliotek
Geir Arne Roksvoll, UB ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet)
Linda Rasten, Nordre Follo bibliotek
Bodil Breivikås, Verdal bibliotek
Sunniva Evjen, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet
Heidi Hovemoen, fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!