Skolebibliotek - en læringsarena

Gode skolebibliotek skaper bedre læring for elevene.

Vi mener

  • Skolebiblioteket skal brukes aktivt som pedagogisk ressurs i skolen.
  • Skolebiblioteket skal fremme elevenes lese-, medie- og informasjonskompetanse.
  • Skolebiblioteket skal være en læringsarena på tvers av alle fag.
  • Fagkompetanse i skolebiblioteket har betydning for kvalitet og sikrer et likeverdig tilbud til elevene.

Støtt skolebibliotek

NBF Skole er vår faggruppe som arbeider spesielt for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Les mer om skolebibliotek.

Meld deg inn

Vi vil styrke skolebiblioteket

Norsk Bibliotekforening følger opp arbeidet med ny Opplæringslov med høringsnotat, kontakt med Kunnskapsdepartementet og politiske partier.

Tilgang til skolebibliotek er i dag lovfestet i Opplæringslovens § 9-2 Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek.

Lovteksten gir rom for stor variasjon og et skolebibliotek kan være alt fra et velutviklet læringssenter med ny og variert litteratur, PC-er, leseplasser, lesestrategier og fagutdannet personale. Eller en utdatert boksamling i et gammelt klasserom som er åpent noen få timer i uka.

Det er i dag opp til dedikerte ildsjeler blant rektorer, lærere eller skolebibliotekarer om elever skal få et godt skolebibliotek. Det er med andre ord tilfeldigheter som spiller inn og avgjør tilbudet til elevene i din kommune.

Opplæringsloven er nå til revidering og Norsk Bibliotekforening mener en styrking av regelverket for skolebibliotek er helt nødvendig. Et skolebibliotek har et helt klart formål, nemlig å støtte elevene i å nå målene som ligger i fagplanene. Enn ny lovtekst må si noe om formålet med et skolebibliotek, tilgangen for elevene og kompetanse.

Kun en styrking og presisering i loven vil gi et likeverdig tilbud til elevene i hele landet.

Et godt skolebibliotek

Et godt skolebibliotek er et sted for litteraturformidling og språkutvikling. Skolebiblioteket skal tilby aktuell litteratur som møter den enkelte elevs behov og interesser, og gir elevene gode leseopplevelser.

Et godt skolebibliotek formidler skolefag tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på. Med et variert utvalg av skjønn- og faglitteratur stimulerer skolebiblioteket til lesing. Også til lesing på fritiden.

Alle er enige om at det er viktig at barn og unge blir gode lesere og at lesing er en viktig forutsetning for all læring. Elevene skal kunne navigere i et enormt stort informasjonslandskap. De trenger alle å bli gode lesere for å kunne finne informasjon, forstå den, og ikke minst skal kunne forholde seg kritisk til informasjonen.

Skolebiblioteket skal være en god læringsarena for elevene og et ressurssenter for lærerne.

Skolebiblioteket er et fristed for elevene hvor de ikke blir målt og vurdert og som inkluderingsarena bidrar skolebiblioteket til å utjevne sosiale forskjeller.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields