Helse i hvert bibliotek

God helseinformasjon er avgjørende for å kunne ta beslutninger rundt egen helse. Med en stadig økende mengde helseinformasjon tilgjengelig på internett og andre digitale kanaler, er det viktigere enn noen gang å kunne skille mellom pålitelige og upålitelige kilder. Biblioteket som fysisk og sosial møteplass er viktig for folkehelsen.

Vi mener

  • Bibliotekene har helse- og livsstilsrelaterte bøker og tidsskrifter som kan hjelpe folk med å få kunnskap om hvordan de kan ta vare på sin egen helse.
  • Bibliotekene kan finne frem til pålitelige kilder til god helseinformasjon.
  • Biblioteket er et gratis lavterskeltilbud der alle er velkommen og spiller derfor en viktig rolle i å fremme folkehelsen. Biblioteket er en møteplass for alle, uavhengig av alder, kjønn eller bakgrunn.

Støtt spesialgruppen for medisin og helsefag

Vi har en egen spesialgruppe for medsin og helsefag (SMH) som arbeider spesielt for deg som er ansatt i medisinske og helsefaglige fagbibliotek.

Meld deg inn i dag

Norsk bibliotekforening er opptatt av at Helsebiblioteket skal forbli en relevant digital ressurs for alt helsepersonell i landet. Helsebiblioteket har de siste årene vært rammet av økonomiske kutt. Foreningen deltok i budsjetthøringer og sender oppdatert informasjon om hva som skjer til Stortingets Helse- og omsorgskomité og har bedt om møte med ansvarlig departement for å ta opp den negative utviklingen for Helsebiblioteket.

 

Helseinformasjon til alle

Bibliotek er en arena for kunnskapsdeling og formidling også av helseinformasjon. Folkebibliotek egner seg godt for økt helsekompetanse i befolkningen, da bibliotekene finnes i alle kommuner og mange av de sentrale målgruppene for folkehelsetiltak er flittige bibliotekbrukere som barnefamilier, innvandrere, eldre og arbeidssøkere.

Bevar Helsebiblioteket!

Norsk bibliotekforening jobber for å støtte Helsebiblioteket, som er rammet av økonomiske kutt i Folkehelseinstituttet i 2023. Helsebiblioteket driftes av Folkehelseinstituttet og er et nettbibliotek som tilbyr helsepersonell og oss vanlige innbyggere god og pålitelig medisinsk informasjon. Helsebiblioteket gir gratis tilgang til medisinske databaser, prosedyrer, tidsskrifter og forskningsartikler til alt helsepersonell i hele landet.

Lisenser til slike kunnskapskilder er svært kostbare. Helsebiblioteket.no betaler for nasjonale lisenser som kommer primærhelsetjenesten som sykehjem, hjemmetjenesten og andre kommunale helsetjenester til gode. Uten denne ordningen ville denne kunnskapen bare vært mulig bare for universitetssykehus og større helseforetak.

Helsebiblioteket er en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Norge har gode helse- og omsorgstjenester, takket være sterke fellesskapsløsninger. Helsebiblioteket er en slik fellesskapsløsning.

Norsk bibliotekforening møter og informerer Stortingets Helse- og omsorgskomité om situasjonen og har bedt om møte med departementet for å snakke om Helsebiblioteket.

Bibliotek er folkehelse

Bibliotekene er arenaer for sosial kontakt og fellesskap, noe som har en positiv effekt på den mentale helsen og bidrar trivsel. Bibliotekene har mange ulike aktiviteter og skaper møter mellom mennesker. Dette bidrar til å redusere ensomhet og isolasjon, en av vår tids store «folkesykdommer». Biblioteket er et sted å finne ro og er et fristed fra stress og mas i hverdagen. Det er mye god helse i det å sitte i fred og ro med en bok eller avis på biblioteket.

Kultur er bra for oss

Det å oppsøke kulturtilbud er bra for oss. Kulturopplevelser gir mening og forståelse av oss selv og våre omgivelser. Biblioteket er gratis og er over hele landet, og her er det forfattertreff, lesesirkler, foredrag og åpne møter. Biblioteket er kommunens mest besøkte kulturinstiusjon som det er lav terskel for å oppsøke.

Lesing som terapi

Lesing av skjønnlitteratur betyr noe for vår mentale helse. Når vi leser blir stressnivået senket og våre kognitive evner blir forbedret. Lesing gjør oss mer empatiske ved at vi får innblikk i andre menneskers liv og tanker. Helt siden antikken har det vært kjent at litteraturen imiterer eller speiler folks liv på en måte som gir gjenklang i oss. Litteraturen kan gi oss ny innsikt som gjør at vi ser oss selv og våre omgivelser på nye måter og forstår oss selv bedre.

Nyttige ressurser

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!