Helse på hvert bibliotek

Internett flommer over av helseinformasjon av varierende kvalitet. Undersøkelser viser at medisin, helse og sykdom topper tema om hva befolkningen lurer på. Bibliotek kan øke helsekompetansen i befolkningen.

Vi mener

  • Tilgang til god og pålitelig helseinformasjon er viktig for helsepersonell og innbyggere i Norge generelt.
  • Øk ressursene til Helsebiblioteket.no. Dette digitale biblioteket gir med sine nasjonale lisenser tilgang til kostbare databaser og forskningsartikler til ansatte i primærhelsetjenesten og studenter.
  • Bibliotek er en god arena til å formidle helseinformasjon fordi mange av målgruppene for folkehelsetiltak er flittige bibliotekbrukere som barnefamilier, innvandrere, eldre og arbeidssøkere.

Støtt spesialgruppen for medisin og helsefag

Vi har en egen spesialgruppe for medsin og helsefag (SMH) som arbeider spesielt for deg som er ansatt i medisinske og helsefaglige fagbibliotek.

Meld deg inn i dag

Helseinformasjon til alle

Bibliotek er en arena for kunnskapsdeling og formidling også av helseinformasjon. Folkebibliotek egner seg godt for økt helsekompetanse i befolkningen, da bibliotekene finnes i alle kommuner og mange av de sentrale målgruppene for folkehelsetiltak er flittige bibliotekbrukere som barnefamilier, innvandrere, eldre og arbeidssøkere.

Hva med psykisk helse?

Folkehelse er viktig, og barn og unges psykiske helse bekymrer oss. I prosjektet Pusterom lyktes Horten bibliotek i å lage en stressfri plass hvor ungdom var sammen uten å føle press til å kjøpe noe eller prestere noe. Sammen med andre aktører i kommunen og er nå i gang med et nytt kommunalt helseprosjekt for barn og ungdom; Spill for helsa.

I Tromsø har biblioteket hatt bokprat med unge asylsøkere som helsefremmende og terapeutisk prosjekt. Prosjektet [Stærkere] Psykisk helse for barn og unge hadde litteratur som utgangspunkt for barn og unges forhold til psykisk sykdom, enten med tanke på egen sykdom, hvordan støtte venner som sliter eller leve med foreldre som har psykiske problemer.

Helsebiblioteket.no

Helsebibliotket.no ble kåret til Årets bibliotek i 2011. Dette digitale biblioteket tilbyr helsepersonell og oss andre god og pålitelig medisinsk informasjon. Her kan du finne ut av stikk og bitt eller hva man skal gjøre med lyskestrekk.

Regjeringen legger opp til et kunnskapsløft og høye krav til at helsepersonell skal jobbe kunnskapsbasert. Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til medisinske databaser, prosedyrer, tidsskrifter og forskningsartikler til alt helsepersonell i hele landet. Lisenser til slike kunnskapskilder er svært kostbare. Helsebiblioteket.no betaler for nasjonale lisenser som kommer primærhelsetjenesten som sykehjem, hjemmetjenesten og andre kommunale helsetjenester til gode. Uten denne ordningen ville denne kunnskapen bare vært mulig for universitetssykehus og større helseforetak. Helsebiblioteket.no er en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Norge har gode helse- og omsorgstjenester, takket være sterke fellesskapsløsninger. Helsebiblioteket.no er en slik fellesskapsløsning.

Kan en bok redde liv?

Det er forsket på at lesing gir bedre psykisk helse. Deichman kaller Shared Reading for spa for hjernen. Shared Reading handler om å lytte til en skjønnlitterær tekst og så snakke om den. Hvordan kan det å reflektere over en skjønnlitterær tekst også være noe som kan hjelpe deg i det vanlige livet, både deg selv og andre? Sjekk ut Facebook Leserne Shared Reading Norge.

Alders og demensvennlig bibliotek

Demens rammer mange og berører enda flere. Deichman Oppsal er et alders- og demensvennlig bibliotek. Biblioteket er gjort alders og demensvennlig gjennom å være bedre fysisk tilrettelagt gjennom lys, lyd og lettere orientering i selve lokalet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!