Digitale ressurser til alle

Det digitale biblioteket er alltid åpent. Her skal du kunne få tilgang til e-bøker, e-lydbøker, digitale artikler, databaser og aviser.

Vi mener

  • Norsk Bibliotekforening ønsker statlig finansiering av nasjonale lisenser og økt støtte til Open Access-tidsskrifter.
  • Bibliotekene skal kunne tilby informasjon på alle plattformer og derfor må trykt og digitalt materiale behandles likt. Ja til bibliotekvederlag også på e-bøker.
  • Det må framforhandles avtaler på nasjonalt nivå om tilgang til e-lydbøker på folkebibliotekene.
  • En enklere tilgang til fjernlån av digitale ressurser fra universitet- og høyskolebibliotek er nødvendig.

Digitale ressurser

Digitaliserte ressurser og kunnskapskilder i bibliotek blir enda viktig framover og en sidestilling av trykt og digitalt materiale i bibliotekene er et mål.

Åpen tilgang (Open Access) gir fri tilgang til forskningsresultater og er med på å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur. Tilgang til offentlig finansiert forskning må være tilgjengelig for allmennheten og ikke begrenses av betalingsmurer.

Det finnes en avtalemodell for innkjøp av e-lydbøker til bibliotek, men norske forlag bruker ikke denne modellen og innkjøp av e-lydbøker til bibliotek er nesten umulig. Forlagene har sine e-lydbøker i egne strømmetjenester. Det undervurderer bibliotekene som arena for litteratur og er et demokratisk problem.

E-bøker

Tilbudet av e-bøker til barn og unge er dessverre langt dårligere enn tilbudet til voksne. Selv om barn låner mer enn 5 ganger så mange papirbøker som voksne, er mindre enn én av fem utlånte e-bøker en barnebok (17 %). Det svake e-bokutlånet for barn står i sammenheng med det faktiske tilbudet av e-bøker til målgruppen. Av totalt 1550 innkjøpte titler i innkjøpsordningen for barn og unge utgjør andelen e-bøker kun 5%, dvs. 70 lisenser.

Vi vet at god tilgang på bøker til barn, både e-bøker og papirbøker, øker lesningen og bidrar til leselyst og leseferdigheter. En satsing på e-bøker til barn gjennom kulturfondordningen vil bidra til å utjevne forskjeller i bibliotektilbudet til barn over hele landet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields