Digitale ressurser til alle

Digitale kilder er en helt vesentlig kilde til informasjon og kunnskap. Det er viktig for ytringsfrihet og demokrati at alle har tilgang til digitale kilder, enten det er bøker, tidsskrift eller andre medier.

Vi mener

  • Norsk Bibliotekforening ønsker statlig finansiering av nasjonale lisenser.
  • Digitale kilder blir enda viktigere framover. Derfor er det viktig å sidestille tilgangen til digitalt og trykt materiale i bibliotekene.
  • Digitale kilder gir økt tilgjengelighet. Folk som ikke kan besøke biblioteket fysisk, kan likevel få tilgang til bibliotekets ressurser.
  • En enklere tilgang til fjernlån av digitale ressurser fra universitet- og høyskolebibliotek er nødvendig.

Norsk bibliotekforening jobber for at bibliotekene skal få tilgang til å tilby digitalt materiale gjennom innspill til høringer. I arbeidet med ny boklov har vi presisert at bibliotekene må kunne tilby lydbøker digitalt.

 

Åpen tilgang til forskning

Digitaliserte ressurser og kunnskapskilder i bibliotek blir enda viktig framover og en sidestilling av trykt og digitalt materiale i bibliotekene er et mål.

Åpen tilgang (Open Access) gir fri tilgang til forskningsresultater og er med på å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur. Tilgang til offentlig finansiert forskning må være tilgjengelig for allmennheten og ikke begrenses av betalingsmurer.

Åpen tilgang (Open Access) spiller en viktig rolle i å sikre at forskningsresultater er tilgjengelige for alle, uavhengig av geografiske plassering, økonomiske situasjon eller institusjonelle tilknytning. Dette betyr at alle kan lese, laste ned, kopiere, dele og bygge videre på denne kunnskapen, uten å møte hindringer som abonnementer, betalingsmurer eller andre begrensninger.

 

E-bøker må sidestilles med papirbøker

Bibliotekene må følge utviklingen når det gjelder måten litteratur brukes på. Stadig flere får tilgang til bøkene gjennom strømming av lydbøker eller som e-bøker. Derfor må bibliotekene også sikres tilgang til bøker i digitalt format. Mange tenker på biblioteket som et fysisk hus med bokhyller og fysiske bøker. Men biblioteket er også en viktig formidler av digitalt innhold.

Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle fysiske bøker og e-bøker, derfor må bibliotekene også kunne tilby e-bøker til brukerne sine. Det er utviklet en avtalemodell for e-bøker som gjør at bøker i et digitalt format lånes ut på samme måte som fysiske bøker. Dette er en modell som kan brukes for strømming av lydbøker.

Det finnes en avtalemodell for innkjøp av e-lydbøker til bibliotek, men norske forlag bruker ikke denne modellen og innkjøp av e-lydbøker til bibliotek er nesten umulig. Forlagene har sine e-lydbøker i egne strømmetjenester. Det undervurderer bibliotekene som arena for litteratur og er et demokratisk problem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!