En lesende befolkning er en opplyst befolkning

"Det å skrive eller det å lese..... nærmere trolldom er det ikke mulig å komme" (Tor Åge Bringsværd, 2009)

Vi mener

  • Lesing er en grunnleggende rettighet.
  • Alle har behov for å mestre lesing og forstå innholdet av ulike typer tekster for å kunne delta i arbeid og felleskapet i samfunnet.
  • Lesing gir mange opplevelser, er engasjerende og kan skape gode samtaler.
  • Norsk Bibliotekforening ønsker en handlingsplan for lesing. Vi trenger en omfattende og langsiktig satsing på lesing og litteraturformidling for alle aldersgrupper.

Lesing er en grunnleggende rettighet

God leseferdighet integrerer deg i samfunnet og motvirker marginalisering. God leseferdighet styrker også selvfølelsen.

Lesegleden kommer sjeldent av seg selv, den må stimuleres. Og jo mer du leser jo flinkere blir du til å lese, som igjen gjør at du blir motivert for mer lesing. Både nyttelesing og opplevelseslesing er viktig.

Alle har behov for å mestre lesing og forstå innholdet av ulike typer tekster for å kunne delta og bidra i samfunnet. Å lese variert, både skjønnlitteratur og sakprosa, utvikler leseglede og engasjement for lesing. Dette er spesielt viktig for å motivere til leselyst blant barn og unge. Etter den første leseopplæringa, er det viktig at barn og unge får muligheten til å trene og videreutvikle sine leseferdigheter. Skal vi få konsentrerte og gode lesere, må vi som samfunn legge til rette for det.

Leseforståelse

Leseforståelse er å finne og forstå informasjonen i en tekst. Man skal både tolke innholdet slik det står, og kunne lese mellom linjene. God leseforståelse er å kunne trekke slutninger og kunne kombinere informasjonen med annet kunnskap eller erfaringer og reflektere og være kritisk til innholdet i teksten.

Lesing har og en egenverdi. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo Per Thomas Andersen sier at det er én grunnleggende ferdighet som er viktigere enn alle andre, og det er evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det. Og gjennom lesing utvikler du empati, du får større forståelse for deg selv og verden rundt deg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!