En lesende befolkning er en opplyst befolkning

"Det å skrive eller det å lese..... nærmere trolldom er det ikke mulig å komme" (Tor Åge Bringsværd, 2009)

Vi mener

  • Lesing er en grunnleggende rettighet.
  • Alle har behov for å mestre lesing og forstå innholdet av ulike typer tekster for å kunne delta i arbeid og felleskapet i samfunnet.
  • Norsk Bibliotekforening ønsker en handlingsplan for lesing. Vi trenger en omfattende og langsiktig satsing på lesing og litteraturformidling for alle aldersgrupper.

Lesing er en grunnleggende rettighet

God leseferdighet integrerer deg i samfunnet og motvirker marginalisering. God leseferdighet styrker også selvfølelsen.

Lesegleden kommer sjeldent av seg selv, den må stimuleres. Og jo mer du leser jo flinkere blir du til å lese, som igjen gjør at du blir motivert for mer lesing. Både nyttelesing og opplevelseslesing er viktig.

Alle har behov for å mestre lesing og forstå innholdet av ulike typer tekster for å kunne delta og bidra i samfunnet. Å lese variert skjønnlitteratur utvikler leseglede og et engasjement for lesing hos barn og unge. Etter den første leseopplæringa må barn og unge hele tiden trene sine leseferdigheter. Lesing er som kondisjonstrening.

Den viktigste ferdigheten som måles i Pisa-undersøkelsen er lesing. Resultatene fra 2018 viser en tilbakegang i leseferdigheter. Resultatene viser også at stadig færre leser mindre på fritiden. Undersøkelsen viser også at 19% av norske elever presenterer under nivå 2 i lesing. Nivå 2 blir regnet som en kritisk grense for lesekompetanse som er nødvendig for å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

Leseforståelse

Leseforståelse er å finne og forstå informasjonen i en tekst. Man skal både tolke innholdet slik det står, og kunne lese mellom linjene. God leseforståelse er å kunne trekke slutninger og kunne kombinere informasjonen med annet kunnskap eller erfaringer og reflektere og være kritisk til innholdet i teksten.

Lesing har og en egenverdi. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo Per Thomas Andersen sier at det er én grunnleggende ferdighet som er viktigere enn alle andre, og det er evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det. Og gjennom lesing utvikler du empati, du får større forståelse for deg selv og verden rundt deg.