En lesende befolkning er en opplyst befolkning

Grunnleggende leseferdigheter er helt nødvendig for å kunne orientere seg og delta i dagens samfunn. Gjennom lesing utvikler vi språk og ordforråd, og vi tar til oss ny kunnskap. Lesing utvikler oss som mennesker, for gjennom innblikk i andres liv, skapes empati og forståelse.

Vi mener

  • Å kunne lese er en grunnleggende rettighet.
  • Formidling av all type litteratur og bidra til leseglede er en av kjerneoppgavene til bibliotekene.
  • Bibliotekene gir tilgang til en rikholdig felles bokhylle.

Norsk bibliotekforening bidrar aktivt til at bibliotekene kan få utført sitt samfunnsoppdrag som formidlere av lesekultur. Vi leverer innspill til høringer på litteraturfeltet og til strategier for lesing. Vi sikrer at bibliotekene blir hørt på bok- og litteraturfeltet. 

Bibliotek fremmer lesekultur

Det å skape en kultur for lesing er kjernen i bibliotekenes virksomhet. I hyllene på biblioteket er det bøker for alle. På biblioteket finner du ikke bare de nyeste bestselgerne. Her finner du bredden og de lange linjene i litteraturhistorien. Utvalg, variasjon og kvalitet gjør at alle finner noe de får lyst til å lese. Bibliotekene finner frem til bøker til lånerne sine gjennom anbefalinger og boktips. Og ikke minst: Det er gratis å låne bøker på biblioteket.

Bibliotekene er viktige for barns leseglede

Bibliotekenes gjør en viktig innsats når det gjelder å fremme lesing og leseglede blant barn og unge. Her jobbes det aktivt med litteraturformidling og her finnes litteraturen. Bibliotekene får i gang gleden av å lese hos de minste barna gjennom høytlesning og utlån av bøker til barnehagebarn og skoleklasser. Det arrangeres også leseaksjoner som stimulerer den viktige lystlesingen hos barn og unge. Denne aldersgruppen bruker stadig mindre tid på å lese bøker. Her spiller bibliotekene, og særlig skolebibliotekene, en viktig rolle.

Møteplasser rundt lesing

Bibliotekene skaper en kultur for lesing og møter rundt litteraturen. Arrangementene om og med litteratur er viktige bidrag til å fremme bøkene og lesingens plass i samfunnet og i våre liv.

Stadig flere bibliotek arrangerer lokale litteraturfestivaler som er møteplasser mellom folk, forfattere og bøker. Bibliotekene arrangerer ulike former for lesegrupper som samler folk rundt lesing og refleksjon rundt litteraturen. Dette finnes på mange bibliotek over hele landet, der alle kan være med på å snakke om sin opplevelse av en bok.

Mange bibliotek arrangerer bokprat, der bibliotekarene snakker om nye og aktuelle bøker, eller gamle klassikere som kanskje er gjemt og glemt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!