En lesende befolkning er en opplyst befolkning

"Det å skrive eller det å lese..... nærmere trolldom er det ikke mulig å komme" (Tor Åge Bringsværd, 2009)

Vi mener

  • Å kunne lese er en grunnleggende rettighet.
  • Lesing er en nødvendig ferdighet som gjør deg i stand til å kunne delta i dagens samfunnet.
  • En leselyststrategi må være langsiktig og inkludere alle aldersgrupper.

Lesing er en grunnleggende ferdighet

Grunnleggende leseferdigheter, det å kunne forstå innholdet av ulike typer tekster, er helt nødvendig for å orientere seg og delta i dagens samfunn. Gode leseferdigheter integrerer deg i samfunnet og motvirker marginalisering. Gode leseferdigheter styrker også selvfølelsen.

Gjennom lesing utvikler vi språk og ordforråd, vi tar til oss ny kunnskap og ferdigheter. Lesing utvikler oss som mennesker, for gjennom innblikk i andres liv, skapes empati og forståelse.

Den viktigste ferdigheten som måles i Pisa-undersøkelsen er lesing. Resultatene fra 2018 viser en tilbakegang i leseferdigheter. Resultatene viser også at stadig færre leser mindre på fritiden. Undersøkelsen viser at 19% av norske skoleelever presterer under nivå 2 i lesing. Nivå 2 blir regnet som en kritisk grense for lesekompetanse som er nødvendig for å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

Leseforståelse

Leseforståelse er å finne og forstå informasjonen i en tekst. Man skal både tolke innholdet slik det står, og kunne lese mellom linjene. God leseforståelse er å kunne trekke slutninger,  kunne kombinere informasjonen med annet kunnskap eller erfaringer, reflektere og være kritisk til innholdet i en tekst.

Leselyst

I litteraturen verden kan hva som skje! Vi skal ikke bare knekke lesekoden, vi må ha lyst til å lese. Opplevelseslesing må ikke glemmes bort til fordel for nyttelesing, det er nettopp leselysten som skaper grunnlaget for å lese mer. Og jo mer du leser jo flinkere blir du. Etter den første leseopplæringa må barn og unge hele tiden trene sine leseferdigheter. Lesing er som kondisjonstrening.

Lesegleden kommer sjeldent av seg selv, den må stimuleres. Barn og unges lesing er ikke bare et oppdrag for skolen. Leselyst og motivasjon til å lese må foregå overalt og av alle.

Lyst til å lese er alles ansvar

Norsk Bibliotekforening ønsker en leselyststrategi for alle. Svak leseforståelse ekstisterer i alle aldersgrupper. Bibliotekenes viktige rolle til å fremme lesing og leseglede er åpenbar. Her arbeides det aktivt med litteraturformidling og her finnes litteraturen. Vi mener også at en leselyststrategi må ha et mangfold av samarbeid; bibliotek, leseorganisasjoner, barnehager, skole, familie, frivillige organisasjoner, og ulike instiusjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields