En lesende befolkning er en opplyst befolkning

"Det å skrive eller det å lese..... nærmere trolldom er det ikke mulig å komme" (Tor Åge Bringsværd, 2009)

Vi mener

  • Lesing er en grunnleggende rettighet.
  • Alle har behov for å mestre lesing og forstå innholdet av ulike typer tekster for å kunne delta i arbeid og felleskapet i samfunnet.
  • Lesing gir mange opplevelser, er engasjerende og kan skape gode samtaler.
  • Norsk Bibliotekforening ønsker en handlingsplan for lesing. Vi trenger en omfattende og langsiktig satsing på lesing og litteraturformidling for alle aldersgrupper.

Lesing er en grunnleggende rettighet

God leseferdighet integrerer deg i samfunnet og motvirker marginalisering. God leseferdighet styrker også selvfølelsen.

Lesegleden kommer sjeldent av seg selv, den må stimuleres. Og jo mer du leser jo flinkere blir du til å lese, som igjen gjør at du blir motivert for mer lesing. Både nyttelesing og opplevelseslesing er viktig.

Alle har behov for å mestre lesing og forstå innholdet av ulike typer tekster for å kunne delta og bidra i samfunnet. Å lese variert, både skjønnlitteratur og sakprosa, utvikler leseglede og engasjement for lesing. Dette er spesielt viktig for å motivere til leselyst blant barn og unge. Etter den første leseopplæringa, er det viktig at barn og unge får muligheten til å trene og videreutvikle sine leseferdigheter. Skal vi få konsentrerte og gode lesere, må vi som samfunn legge til rette for det.

Leseforståelse

Leseforståelse er å finne og forstå informasjonen i en tekst. Man skal både tolke innholdet slik det står, og kunne lese mellom linjene. God leseforståelse er å kunne trekke slutninger og kunne kombinere informasjonen med annet kunnskap eller erfaringer og reflektere og være kritisk til innholdet i teksten.

Lesing har og en egenverdi. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo Per Thomas Andersen sier at det er én grunnleggende ferdighet som er viktigere enn alle andre, og det er evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det. Og gjennom lesing utvikler du empati, du får større forståelse for deg selv og verden rundt deg.