Våre arrangement

Fra Bibliotekmøtet 2022 i Oslo.

Bibliotekmøtet

Bibliotekmøtet arrangeres annet hvert år og er den største bibliotekkonferansen som arrangeres i Norge. I tillegg til fellesmøter med key-note speakers, lynforedrag under Åpen bibliotekmikrofon, sosiale tilstelninger, har vi et bredt og variert tilbud av parallellseminarer og mange ulike utstillere.

Norsk Bibliotekforening har arrangert bibliotekmøtene helt siden 1908.

Neste Bibliotekmøte arrangeres mars 2024 i Haugesund.

Les mer om Bibliotekmøte 2022

Bilder Biblioteketmøtet 2022

Nasjonal bibliotekdag

Nasjonal bibliotekdag arrangeres 1. september hvert år. Dagen skal synliggjøre bibliotekene ovenfor beslutningstagerne og folk flest.

Nasjonal bibliotekdag kan ha et tema, men hver enkelt deltaker bestemmer selv om man benytter seg foreslåtte tema. Alle oppfordres uansett til å trekke frem aktuelle bibliotekpolitiske saker. Tema for Nasjonal bibliotekdag 2022 er bibliotek og frivillighet.
Les mer om Nasjonal bibliotekdag 2022

Østsiden bibliotek, Fredrikstad. Årets bibliotek 2021.

Årets Bibliotek

Årets bibliotek er den gjeveste prisen et norsk bibliotek kan få. Alle typer bibliotek kan bli kåret til Årets bibliotek. Å bli kåret til årets bibliotek betyr å få viktig oppmerksomhet til det flotte som skjer i biblioteket.

En jury som er satt ned at Norsk Bibliotekforening nominerer tre bibliotek til å vinne prisen og så kåres den endelige vinneren i januar.

Les mer om Årets bibliotek her

Norsk Bibliotekforenings pris


Norsk Bibliotekforenings pris er en hederspris som går til en person som har gjort en innsats ut over det vanlige for bibliotekene. Det kan være en person som jobber i bibliotek, eller som jobber for bibliotek på en ekstraordinær måte.

Pådriverprisen


Pådriverprisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ og tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet.

Arendalsuka

Norsk Bibliotekforening har i flere år deltatt på Arendalsuka – Norges største politisk møteplass. Foreningen har hatt flere seminarer på Arendal bibliotek som for eksempel bibliotek som stedsutvikler, konspirasjonsteorier, Shared Reading, digital kompetanse og skolebibliotek. På Arendalsuka samarbeider vi gjerne med andre organisasjoner.

Bibliotekprogram på Norsk Litteraturfestival

Sammen med Innlandet fylkesbibliotek lager Norsk Bibliotekforening et bibliotekprogram under litteraturfestivaluka. Bibliotekprogrammet er en fast del av festivalprogrammet og setter bibliotek på dagsorden. Foreningens Utvalg for ytringsfrihet og demokrati er ansvarlig arrangementet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!