FNs bærekraftsmål og bibliotek

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all samfunns- og arealutvikling i de kommende årene, og bibliotekene er selvsagt en viktig aktør for å nå målene.

Vi mener

  • Bibliotekene er åpne for alle, uavhengig av alder, bakgrunn eller sosial status. Bibliotekene gir alle tilgang til informasjon og ressurser, og bidrar til å bekjempe sosial ulikhet.
  • Bibliotekene er bygget på en delingskultur. Dette bidrar til både mindre avfall og mindre sosiale forskjeller.
  • Bibliotekene gir tilgang til PC-er og internett, noe som gir folk muligheten til å utvikle digital kompetanse og få tilgang til digitale ressurser.

Bibliotek er sosial bærekraft

Bærekraft handler ikke bare om å begrense forbruket vårt. Det å fremme sosial bærekraft er også en del av FNs bærekraftsmål: Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering.

Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon, kunnskap og kultur til alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn. For mange er biblioteket det eneste stedet der de kan få gjøre lekser eller jobbe med studier i fred. Dermed bidrar bibliotekene til å redusere ulikhet og fremmer inkludering.

Bibliotek kan bidra til å fremme leseferdigheter og livslang læring. Dette kan bidra til å øke folks evne til å delta i samfunnet, samt forbedre deres jobbmuligheter og økonomiske situasjon.

Fellesskap og inkludering

Biblioteket er også en arena der folk kan engasjere seg i sosiale aktiviteter, som kan være med på å redusere isolasjon og ensomhet. Dette kan bidra til å styrke lokalsamfunn og skape en følelse av fellesskap og tilhørighet.

Språkkafeer på biblioteket er et godt eksempel på hvordan bibliotek kan bidra til sosial bærekraft. Dette er møteplasser der personer med ulik språklig og kulturell bakgrunn kan komme sammen for å øve på å snakke norsk, dele erfaringer og kultur, og knytte sosiale bånd. Dette er spesielt nyttig for innvandrere og flyktninger som ønsker å forbedre sin språkkunnskap, lære mer om det nye samfunnet de lever i og møte nye mennesker.

Miljømessig bærekraft

Bibliotek kan også bidra til å fremme miljømessig bærekraft ved å gi tilgang til ressurser og informasjon om miljøvern og bærekraftig livsstil. Bibliotekene kan også organisere arrangementer og aktiviteter som er knyttet til miljøvern og bærekraft.

Biblioteket har tilbudt deling av bøker, musikk og filmer i mange år, og har dermed vært en del av delingsøkonomien lenge før begrepet ble populært. Biblioteket kan tilby tilgang til ting som sjelden brukes, men som likevel er nyttige for mange. Dette kan inkludere verktøy som en boremaskin eller en symaskin, sportsutstyr eller turutstyr. Enkelte bibliotek kan også tilby rom og utstyr for å lage og dele digitalt materiale som podkaster og filmer.

Bibliotek er deling

UPSCALE-prosjektet til forskningsstiftelsen CICERO ser på hvordan vi kan styrke lokale delingsordninger. Prosjektet utforsker rollen bibliotekene kan ha for å utvikle et mer bærekraftig forbruk. Forskere undersøker hva som skal til for at folk skal dele mer ting og utstyr.

Kristin Myklebust, Hans Martin Enger og Solveig Mæland i Kolben bibliotek - Klikk for stort bilde
Fra Kolben bibliotek. Foto: Cicero

Det å samarbeide om å dele på varer og tjenester er en måte å utvikle et mer bærekraftig forbruk på. Samtidig kan det gi sosiale og økonomiske gevinster. Ved å dele på forbruksgjenstander kan vi klare oss med færre ting og dermed unngå overforbruk. UPSCALE-prosjektet varer ut 2023 og ser særlig på hvordan bibliotekene kan legge til rette for deling.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!