Bibliotek + bærekraft=sant!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all samfunns- og arealutvikling i de kommende årene og bibliotekene er selvsagt en viktig aktør for å nå målene.

Vi mener

  • Bibliotek er delekultur!
  • Bibliotek gir fri og pålitelig informasjon og kunnskap til alle
  • Bibliotek brukes av alle lag av befolkningen, reduserer utenforskap og bidrar til et mer sosialt bærekraftig samfunn
  • Bibliotek fremmer lesemestring og digital inkludering

Delekultur i 150 år

Bibliotek et er en samfunnsinstitusjon som står for demokratiske verdier som retten til kunnskap og informasjon, ytringsfrihet og personlig integritet. Bibliotekenes samfunnsmandat og bibliotek som institusjon oppfyller nesten alle FNs bærekraftsmål bare ved å gjøre jobben sin! Alle disse punktene gjør bibliotek til en svært aktuell plattform for å nå FNs bærekraftsmål.

Nøytral grunn

Bibliotek har høy tillit i alle lag av befolkningen og et sted som formidler troverdig kunnskap.  Bibliotek er et frirom i hverdagen, her oppleves et fellesskap hvor materialet og fasilitetene er et felleseie. Bibliotek fremmer generelt likestilling og inkludering gjennom sine frie tilganger og gjennom å være åpne møteplasser. Bibliotek er trygge steder for jenter og kvinner som av ulike grunner opplever sosial kontroll.

I alle kommuner

Folkebibliotek finnes i hver kommune og er en del av et nasjonalt biblioteksystem. Gratisprisnippet gjør bibliotek lett tilgjengelig og gir brukerne tilgang til kunnskap, informasjon og ulike aktiviteter uten kostnader. Bibliotek er den mest besøkte kulturinstitusjonen i kommunene.

Bibliotekene bidrar

Se kart over bibliotekenes bidra

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!