For tillitsvalgte

Regionlagene, faggruppene og utvalgene i Norsk Bibliotekforening er viktige ressurser i organisasjonen. Regionlagene sørger for lokal tilknytning og synlighet, og faggruppene og utvalgene fungerer som nasjonale ekspertgrupper innenfor sine fagfelt.

Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle regionlag, faggrupper og utvalg, og hvem som er leder for de ulike.

Organisasjonshåndboka

Norsk Bibliotekforening har utarbeidet en håndbok for tillitsvalgte og andre tilknyttet foreningen. Her finner du nyttig informasjon om hvordan administrere et regionlag eller en faggruppe, forslag til oppgavefordeling, hvordan avholde et årsmøte med mer. Her finnes også informasjon om organisering, hvem som sitter i Hovedstyret og sekretariatet, hvilke faste arrangementer vi har osv.

Organisasjonshåndboka finner du her.

Organisasjonsmøtet

Norsk Bibliotekforening arrangerer Organisasjonsmøtet for foreningens tillitsvalgte hver høst. Møtet legges som regel til en torsdag kl. 15, og varer til fredag kl. 15. På organisasjonsmøtet kan du lære noe nytt, få råd og tips fra andre tillitsvalgte, treffe gamle kjente og knytte nye kontakter. Programmet består alltid av både faglig oppdatering og interne diskusjoner. Hit kommer både erfarne og ferske tillitsvalgte. Egen invitasjon sendes ut til regionlag, faggrupper og utvalg i august.

Aktivitetstilskudd

Alle regionlag, faggrupper og utvalg i Norsk Bibliotekforening får utbetalt et grunntilskudd hvert år. Dette skjer automatisk. Grunntilskuddet skal gå til den generelle driften av styret. I tillegg til grunntilskuddet er det hvert år mulig å søke om aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskuddet skal dekke utgifter til aktiviteter utover den generelle driften, som f.eks. arrangering av debatter, medlemsmøter, kurs, foredrag, studietur og så videre. Det sendes ut en påminnelse om dette på starten av hvert nye år, med søknadsskjema.

Intern kommunikasjon

Norsk Bibliotekforening bruker plattformen Basecamp som kommunikasjonsverktøy internt i organisasjonen. Alle tillitsvalgte har tilgang til Basecamp. Her kan regionlagene, faggruppene og sentralleddet kommunisere på tvers. Tillitsvalgte logger inn her: https://launchpad.37signals.com/signin.

Her finner du brukerhåndbok for Basecamp.

Regionlag

NBF Agder
Leder: Alexander Almvik
NBF Innlandet
Leder: Siri Lindstad
NBF Møre og Romsdal
Leder: Torgeir Brun
NBF Nord
Leder: Kjell Gunnar Nilsen
NBF Oslo
Leder: Selma Benmalek
NBF Rogaland
Leder: Ingrid Bie Helgesen
NBF Trøndelag
Leder: Anniken Bjørnes
NBF Vestfold og Telemark
Leder: Ragnhild Ferstad Beaudreau
NBF Vestland
Leder: Elena Linn Beardy
NBF Viken
Leder: Line Ursula Helgar

Faggrupper

Barn og unge
Leder: Anne Elilsabeth Kaldhol
Fjernlån og referanse
Leder: Torild K. Rones
Mobilis – spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet
Leder: Tove Nilssen
Skole
Leder: Arne-Harald Steilbu
Spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester
Leder: Ingeborg Gihle
Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)
Leder: Marit Gjone Sandsleth
Norsk Fagbibliotekforening
Leder:

Utvalg

Teknologiutvalget
Leder: Leon Bang-Hetlevik
Opphavsretssutvalget
Leder: Harald Bøhn
Internasjonalt utvalg
Leder: Vidar Lund
Utvalg for spill
Leder: Tina Halkinrud
Utvalg for litteraturpolitikk
Leder: Siri Lindstad
Utvalg for bærekraft i bibliotek
Leder: Berit Skillingsaas Nygård
Utvalg for bibliotekledelse
Leder:
Utvalg for ytringsfrihet og demokrati
Leder:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" obligatorisk felt