For tillitsvalgte

Regionlagene, faggruppene og utvalgene i Norsk bibliotekforening er viktige ressurser i organisasjonen. Regionlagene sørger for lokal tilknytning og synlighet, og faggruppene og utvalgene fungerer som nasjonale ekspertgrupper innenfor sine fagfelt.

Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle regionlag, faggrupper og utvalg, og hvem som er leder for de ulike.

Organisasjonshåndboka

Norsk bibliotekforening har utarbeidet en håndbok for tillitsvalgte og andre tilknyttet foreningen. Her finner du nyttig informasjon om hvordan administrere et regionlag eller en faggruppe, forslag til oppgavefordeling, hvordan avholde et årsmøte med mer. Her finnes også informasjon om organisering, hvem som sitter i Hovedstyret og sekretariatet, hvilke faste arrangementer vi har osv.

Organisasjonshåndboka finner du her.

Organisasjonsmøtet

Norsk bibliotekforening arrangerer Organisasjonsmøtet for foreningens tillitsvalgte hver høst. Møtet legges som regel til en torsdag kl. 15, og varer til fredag kl. 15. På organisasjonsmøtet kan du lære noe nytt, få råd og tips fra andre tillitsvalgte, treffe gamle kjente og knytte nye kontakter. Programmet består alltid av både faglig oppdatering og interne diskusjoner. Hit kommer både erfarne og ferske tillitsvalgte. Egen invitasjon sendes ut til regionlag, faggrupper og utvalg i august.

Aktivitetstilskudd

Alle regionlag og faggrupper i Norsk bibliotekforening får utbetalt et grunntilskudd hvert år. Dette skjer automatisk. Grunntilskuddet skal gå til den generelle driften av styret. I tillegg til grunntilskuddet er det hvert år mulig å søke om aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskuddet skal dekke utgifter til aktiviteter utover den generelle driften, som f.eks. arrangering av debatter, medlemsmøter, kurs, foredrag, studietur og så videre. Det sendes ut en påminnelse om dette på starten av hvert nye år, med søknadsskjema.

Medlemsverving

Materiell til vervekampanje høst 2023:

Bilder til Facebook/sosiale medier:
Bilde 1
Bilde 2
Informasjonsbrosjyre/flyer

Regionlag

Norsk bibliotekforening Agder

Norsk bibliotekforening Innlandet

Norsk bibliotekforening Møre og Romsdal

Norsk bibliotekforening Nord

Norsk bibliotekforening Oslo

Norsk bibliotekforening Rogaland

Norsk bibliotekforening Trøndelag

Norsk bibliotekforening Vestfold og Telemark

Norsk bibliotekforening Vestland

Norsk bibliotekforening Viken

Faggrupper

Barn og unge

Fjernlån og referanse

Mobilis – spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet

Skole

Spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)

Utvalg

Teknologiutvalget

Opphavsretssutvalget

Internasjonalt utvalg

Utvalg for spill

Utvalg for litteraturpolitikk

Utvalg for bærekraft i bibliotek

Utvalg for bibliotekledelse

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!