Oslo

Regionlaget i Oslo ble opprettet 23. september 2020 og jobber særlig for et godt bibliotektilbud i fylket vårt. Alle medlemmer av Norsk bibliotekforening blir automatisk medlem av regionlaget Oslo om de hører hjemme i fylket.

Styret vårt i Oslo

Kontakt oss på oslo@norskbibliotekforening.no

Parichehr Taheri

Styremedlem Deichman

Marte Irjall

Leder VID vitenskapelige høgskole

Muharrem Yilmaz

Styremedlem Høyskolen Kristiania

Marcus Tiedemann Westbye

Styremedlem Nordberg skole

Julie Skattebu

Vara UiO

Arrangementer

Debatt: Hva skal biblioteket være?

  Til høsten er det kommunevalg: Hva mener politikerne i Oslo om bibliotekene? Norsk Bibliotekforening og Norsk Bibliotekforening Oslo inviterer til debatt der vi spør...

Årsmøte i Norsk Bibliotekforening Oslo

Velkommen til årsmøte i Norsk Bibliotekforening Oslo   Saksliste: 1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen 2. Godkjenning av...

Søk stipend

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Stipendutlysning til Bibliotekmøtet 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!