Viken

Norsk Bibliotekforenings regionslag vil følge de nye regioninndelingene og NBF Viken vil opprettes i løpet av 2020.