Innlandet

Norsk Bibliotekforening Innlandet kjemper politisk for deg som bruker biblioteket. I regionslaget Innlandet jobber vi for gode bibliotek med høy kompetanse og nok ressurser.

Styret vårt i Innlandet

Kontakt oss på nbfhedmarkoppland@gmail.com

Bibliotekprisen Innlandet

Prisen deles ut til et bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Hedmark eller Oppland. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.

Ta gjerne kontakt med oss med forslag til kandidater.

 

Statutter og tidligere vinnere

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!