Innlandet

Norsk Bibliotekforening Innlandet kjemper politisk for deg som bruker biblioteket. I regionslaget Innlandet jobber vi for gode bibliotek med høy kompetanse og nok ressurser.

Styret vårt i Innlandet

Kontakt oss på nbfhedmarkoppland@gmail.com

Kaia Orskaug Svaan

Styreleder

Eva Brit Nårstad

Styremedlem

Nalina Marie Lund

Styremedlem

Linn T. Sunne

Styremedlem

Signe Marie Fløystad Aune

Styremedlem

Bibliotekpris Innlandet

Prisen deles ut til et bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Innlandet. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet.

Statutter