Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)

SMH jobber spesielt for deg som er ansatt i medisinske og helsefaglige fagbibliotek. Vi jobber spesielt for økt kompetanse og god ressurstilgang.

Bli medlem i SMH

Er du ansatt i et medisinsk eller helsefaglig bibliotek?

Som medlem i SMH får du medlemspris på våre kurs, du har mulighet til å søke om reise- og skrivestipend og blir del av et hyggelig og inspirerende bibliotekarnettverk.

For å bli medlem i SMH, må du være medlem i Norsk Bibliotekforening.

Kontingent for ordinært SMH-medlemskap er kr. 200,-. For student og pensjonist er kontingenten kr. 100,-, og for institusjoner kr. 600,-.

Bli medlem i SMH

Styret vårt i Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)

Kontakt oss på kontaktsmh19@gmail.com

Hege Sletsjøe

Styremedlem Sykehuset i Vestfold HF HEGESL@siv.no

Arrangementer

Medlemsmøte

Program for møtet: Introduksjon og hilsen ved leder Ingrid Harboe Hva har SMH gjort siden sist? Informasjon om SMH-dagene 2021. Helsebiblioteket: Situasjonen nå og fremover...

SMH-dagene

Temaet for SMH-dagene er «Bibliotekarens rolle i endring», og det blir fokus på nye roller og oppgaver som bibliotekansatte møter i hverdagen. SMH-dagene er en...

Går du med en artikkel eller bok i magen?

Grunnet korona og covid 19 er reisemulighetene begrenset i en tid framover. Vi utlyser derfor skrivestipender på 5000,- i stedet for reisestipend.

Søknadsfrist: løpende, dvs. når som helst!

Kun medlemmer av SMH kan søke. Ikke medlem? Meld deg inn!

Les mer om stipendet her

Siste nytt fra Spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH)

Søkeveiledning

Nederst på siden (se «Last ned») finner du søkeveiledninger på norsk for databasene: CINAHL (EBSCO), OVID-baser, PubMed og Cochrane Library. SMH koordinerer arbeidet med å...

Publisert: oktober 6, 2020

Referater