Trøndelag

Norsk Bibliotekforening Trøndelag er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for at du som bruker biblioteket skal få et best mulig tilbud! Vi har som formål å sette biblioteksaker på dagsorden, og å fremme utvikling av bibliotekvirksomhet i hele Trøndelag.

Styret vårt i Trøndelag

Kontakt oss på nbftrondelag@gmail.com

Bibliotekprisen i Trøndelag

NBF Trøndelag deler annethvert år ut en bibliotekpris til et bibliotek, en person eller en institusjon/organisasjon i Trøndelag. Det sittende styre avgjør hvor ofte og når prisen skal deles ut. Styrets budsjett skal dekke kostnadene til prisen.

Bibliotekprisen i Trøndelag

Siste nytt fra Trøndelag

Følg oss på Facebook

På Facebook-siden vår kan du få tips om aktuelt bibliotekstoff, få innblikk i bibliotekaktuelle nyheter og følge med litt hva som skjer i bibliotekenes verden...

Publisert: september 24, 2020

Referater