Barn og unge

Vi arbeider for å gi barn og unge et godt bibliotektilbud gjennom faglig utvikling og økt synliggjøring av barne- og ungdomsbibliotekenes betydning i samfunnet.

Bli medlem

Er du interessert i det som skjer på biblioteket for barn og unge i Norge?

Som medlem i Norsk Bibliotekforening Barn og unge blir du del av et inspirerende nettverk, du får oppdateringer på det som skjer innen feltet og muligheten til å delta på relevante konferanser og kurs.

For å bli medlem i spesialgruppen for barn og unge, må du være medlem i Norsk Bibliotekforening.

Kontingenten for Norsk Bibliotekforening Barn og unge er 100 kroner for personlige medlemmer og 200 kroner for institusjoner. Dette kommer i tillegg til NBF-medlemskapet. Fyll ut skjemaet nedenfor – så melder vi deg inn begge steder!

 

Meld deg inn

Styret vårt i Barn og unge

Kontakt oss på kontaktnbfbu@gmail.com

Anne Elisabeth Kaldhol

Leder Deichman

Kristin Kleiv

Styremedlem Drammensbiblioteket

Egen pris til barne- og ungdomsbibliotek

Endelig har vi en egen pris som synliggjør barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek!

Les mer om prisen