Vestfold og Telemark

Nytt regionlag Norsk Bibliotekforening Vestfold og Telemark ble opprettet 3. mars 2020, og vi jobber særlig for et godt bibliotektilbud i fylket vårt. Alle medlemmer av NBF blir automatisk medlemmer av NBF Vestfold og Telemark om de hører hjemme i fylket.

Panelsamtalen 16. november er avlyst. Vi håper å kunne gjennomføre arrangementet når koronasituasjonen roer seg.

Panelsamtale 16. november om demokrati, kvalitetssikring av kunnskap og skolebibliotek.

Elever i videregående skole, politikere og sentrale aktører vil belyse følgende spørsmål:

*Hvordan kan elever i videregående skole (vgs) være medborgere og delta i den demokratiske prosessen i samfunnet?
*Hvordan jobber elever/unge mennesker med innhenting av kunnskap for å danne grunnlag for egne meninger?
*Hvordan kan elever, lærere og skolebiblioteket samarbeide om kvalitetssikring og innhenting av kunnskap? Og hvordan luke vekk falske nyheter?
*Hvordan kan man sikre lik tilgang til kunnskapsressurser?
*Hvilken rolle kan skolebibliotek i vgs ha i veiledning av kilder og kildekritikk?

Tid: Mandag 16. november kl. 11.20-12.10 (Midttimen)
Sted: Digitalt møte i Teams.

Elever og lærere i tre klasser ved Skien vgs deltar fra storsalen ved Skien vgs, og er med derfra i den digitale panelsamtalen.

Panel:
*Elisabeth Holien, leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark.
*Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark.
*Kristoffer Øksnes Arentsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.
*Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening (NBF).

Orienteringer fra sentrale aktører:
*Fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum informerer om fellesløsninger som transportordning og ebokkonsortiet
*Leder av nettverket for skolebibliotekarer i Vestfold og Telemark, Knut Sigurd Senumstad orienterer om felles bibliotekkatalog og samarbeid mellom skolebibliotekene.
*Sandefjord vgs og/eller Thor Heyerdahl vgs, informerer om bibliotektjenester og hvordan de samarbeider med elever og lærere ved en stor skole i fylket.

Arrangører:
*Skien vgs, skolebibliotekar Tina Rüppel
*Nettverket for skolebibliotekarer i Vestfold og Telemark, leder Knut Sigurd Senumstad
*Norsk Bibliotekforening avd. Vestfold og Telemark, leder Katarina Einarsen Enne

Styret vårt i Vestfold og Telemark

Kontakt oss på nbfvestfoldtelemark@gmail.com

Katarina Einarsen Enne

Leder Biblioteket ved Aldring og helse

Cecilie Lysell

Nestleder Skien bibliotek

Margunn Haugland

Styremedlem Bamble bibliotek og litteraturhus

Christine M.J. Aasbø

Styremedlem Sandefjord bibliotek

Boudewijn Kerssemakers

Styremedlem Vinje folkebibliotek

Regine-Marie Goa Eliassen

Styremedlem Tønsberg og Færder bibliotek

Arrangementer

Siste nytt fra Vestfold og Telemark

Nasjonal bibliotekdag Vestfold og Telemark

NBF Vestfold og Telemark er tilgjengelig med stand på Larvik torg tirsdag 1. september kl. 13.00-15.00.Skolebibliotek er tema for årets Nasjonal bibliotekdag. Vi har mange...

Publisert: august 28, 2020

Referater

Last ned