Agder

Norsk Bibliotekforening Agder er en politisk interesseorganisasjon som kjemper for gode bibliotek. Regionslaget i Agder jobber blant annet for gode åpningstider, et godt medietilbud og for at bibliotekene i Agder skal få de ressursene de trenger.

Styret vårt i Agder

Kontakt oss på nbfagder@gmail.com

Aslak Storaker

Kasserer

Kristina Solsvik

styremedlem

Vilde Farup Halvorsen

Styremedlem

Line Solli

Vara

Arrangementer

Hvordan påvirke politikere i biblioteksaker?

Flere folkebibliotek i Agder har de senere årene opplevd betydelige økonomiske kutt. Stram kommuneøkonomi kan gi store konsekvenser for allerede lave bibliotekbudsjett. Skal man avvikle...

NBF Agders bibliotekpris

NBF Agder delte i 2016 for første gang ut en bibliotekpris for fremragende bibliotekfaglig innsats.

NBF Agders bibliotekpris

Siste nytt fra Agder

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields