Agder

Norsk Bibliotekforening Agder er en politisk interesseorganisasjon som kjemper for gode bibliotek. Regionslaget i Agder jobber blant annet for gode åpningstider, et godt medietilbud og for at bibliotekene i Agder skal få de ressursene de trenger.

Styret vårt i Agder

Kontakt oss på nbfagder@gmail.com

NBF Agders bibliotekpris

NBF Agder delte i 2016 for første gang ut en bibliotekpris for fremragende bibliotekfaglig innsats.

NBF Agders bibliotekpris