Nord

Norsk Bibliotekforening er en politisk interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere. I regionslaget Nord jobber vi spesielt for biblioteksaken i Nordland, Troms og Finnmark.

Styret vårt i Nord

Kontakt oss på norskbibliotekforeningnord@gmail.com

Terje Håkstad

nestleder Universitet i Tromsø

Kari Brenden-Bech

kasserer Senja vgs.
Bilde av Kimera Skollenborg

Kimera Skollenborg

sekretær Nordkapp folkebibliotek

Gertti Mändla

fast styremedlem Vågan bibliotek

Monica Hansen

fast styremedlem Øksnes bibliotek
Bilde av Mona Fonnes

Mona Fonnes

fast styremedlem Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Finnmark

Sonja Kristin Granås

vara styremedlem Alta bibliotek

Helga Kristin Pettersen

vara styremedlem Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Sissel Hughes

vara styremedlem Stormen bibliotek, Bodø

Elin Rønning

vara styremedlem Fauske bibliotek

Hege Sofie Bull

vara styremedlem Fauske vgs.

Ingvild Johansen

vara biblioteksjef Ibestad folkebibliotek

Stipend fra NBF Nord

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut to stipendordninger

  • Reisestipend
    • To stipender à kr 10 000
    • Er reisekassa på biblioteket eller skolen din slunken? Er du kanskje student i Nord-Norge og ønsker å delta på en konferanse? Da kan du søke på stipend fra oss.
  • Arbeidsstipend
    • To stipender à kr 10 000
    • Jobber du med et prosjekt og har lyst til å dele av dine erfaringer? Er du kanskje student og har lyst til å skrive eller si noe om bibliotek?
Søk reisestipend fra NBF Nord Arbeidsstipend

Bibliotekprisen for Nord-Norge

Prisen tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet.

Prisen er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Nord-Norge og NBF Nord. Prisen deles ut hvert annet år og består av diplom og kr 10 000 til faglig utvikling.

Bibliotekprisen for Nord-Norge

Siste nytt fra Nord

Arbeidsstipend fra NBF Nord

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut to arbeidsstipend på kr 10 000 hver. Jobber du med et prosjekt og har lyst til å dele av dine erfaringer? Er...

Publisert: januar 27, 2023

Reis med støtte fra NBF Nord – søk reisestipend

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut to reisestipend på kr 10 000 hver. Er reisekassa på biblioteket eller skolen din slunken? Er du student i Nord-Norge og ønsker...

Publisert: september 1, 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!