Nord

Norsk Bibliotekforening er en politisk interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere. I regionslaget Nord jobber vi spesielt for biblioteksaken i fylkene Nordland og Troms og Finnmark.

Styret vårt i Nord

Kontakt oss på norskbibliotekforeningnord@gmail.com

Jørgen Betten

Nestleder

Gertti Mändla

Sekretær Vågan bibliotek

Kari Brenden-Bech

Kasserer

Aud Tåga

Styremedlem Troms og Finnmark fylkeskommune

Terje Håkstad

Styremedlem Universitet i Tromsø

Melissa Solvang

Styremedlem Bø folkebibliotek

Bibliotekpris Nord

Prisen tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet.

Prisen er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Nord-Norge og NBF Nord. Prisen deles ut hvert annet år og består av diplom og kr 10 000 til faglig utvikling.

Bibliotekprisen for Nord-Norge

Siste nytt fra Nord

Medlemsundersøkelse i Nord

Medlemsundersøkelse i NBF Nord der vi ber om innspill til blant annet ny handlingsplan.

Publisert: november 12, 2020