Norsk Fagbibliotekforening

Norsk Fagbibliotekforening var fram til juni 2023 en interesseforening for norsk fagbibliotekpolitikk og for norske fagbibliotek.

Avvikling av Norsk Fagbibliotekforening

I e-poster fra Norsk Fagbibliotekforening i fjor høst og i januar 2023 er det gjort rede for at NFF ikke har hatt et fulltallig valgt styre siden årsmøtet i 2021. Det har derfor ikke vært aktivitet i NFF sentralt. Lokallaget i Trondheim har for øvrig samme problem, og har siden 2022 heller ikke hatt et fulltallig styre.

Referat fra årsmøte 2023 i Norsk Fagbibliotekforening viser at det dessverre ikke er grunnlag for å opprettholde Norsk Fagbibliotekforening som egen organisasjon. Årsmøtet vedtok derfor å avvikle organisasjonen, og dette ble formelt gjennomført på et ekstraordinært årsmøte 9. juni 2023.

Les mer og se referat fra ekstraordinært årsmøte

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!