Norsk Fagbibliotekforening

Norsk Fagbibliotekforening var fram til juni 2023 en interesseforening for norsk fagbibliotekpolitikk og for norske fagbibliotek.

Avvikling av Norsk Fagbibliotekforening

I e-poster fra Norsk Fagbibliotekforening i fjor høst og i januar 2023 er det gjort rede for at NFF ikke har hatt et fulltallig valgt styre siden årsmøtet i 2021. Det har derfor ikke vært aktivitet i NFF sentralt. Lokallaget i Trondheim har for øvrig samme problem, og har siden 2022 heller ikke hatt et fulltallig styre.

Referat fra årsmøte 2023 i Norsk Fagbibliotekforening viser at det dessverre ikke er grunnlag for å opprettholde Norsk Fagbibliotekforening som egen organisasjon. Årsmøtet vedtok derfor å avvikle organisasjonen, og dette ble formelt gjennomført på et ekstraordinært årsmøte 9. juni 2023.

Les mer og se referat fra ekstraordinært årsmøte

Styret vårt i Norsk Fagbibliotekforening

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!