Nominert til Årets bibliotek 2022

Fem kandidater til Årets bibliotek 2022 
Juryen for Årets bibliotek har nominert fem bibliotek til Norges gjeveste bibliotekpris. Prisen går til bibliotek som har tatt i bruk nye ideer, og som har jobbet utradisjonelt og offensivt og gjerne i samarbeid med andre.  

Nominert til Årets bibliotek 2022: 

  • Skolebiblioteket – Gamlebyen skole, Oslo
  • Horten bibliotek 
  • Ringsaker bibliotek  
  • Viken fylkesbibliotek
  • Senja bibliotek

– De er alle nyskapende på sitt felt, er drivende dyktige når det gjelder formidling, er engasjerte og er gode forbilder for andre bibliotek. De har tatt tak i nye ideer og klart å realisere dem. På hvert sitt vis har de utvidet oppfattelsen av hva et bibliotek kan være. Alle er ulike bibliotek, men har det til felles at de er viktige for sitt nærmiljø, sier Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening og for juryen.

Vinneren blir offentliggjort og prisen delt ut på et arrangement på Deichman Grünerløkka 12. januar.
Prisutdelingen strømmes fra kl. 14.20.

Følg strømmingen direkte her

Juryen for Årets bibliotek 2022  
Solfrid Helene Pedersen, filialansvarlig for Østsiden bibliotek i Fredrikstad (fjorårets vinner) 
Grunde Almeland (V), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 
Veronica Salinas, litteraturformidler utvikling og mangfold ved Norsk Barnebokinstitutt 
Malin Adriaensen, bookstagrammer og redaktør for @readygoread 
Vidar Lund, leder Norsk Bibliotekforening og leder for juryen 

Skolebiblioteket – Gamlebyen skole, Oslo

Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole er en aktiv kultur- og kunnskapsformidler. Biblioteket arrangerer kunstutstillinger, bokkafé, fortellerstunder og leseklubb. Gamlebyen skole har i mange år satset på skolebibliotek ved å ha en ansatt i full stilling. Biblioteklæreren bidrar aktivt med litteraturformidling, og arrangerte vinteren 2022 litteraturuke med H.K.H. Mette Marit som gjest.

Gamlebyen skole var en av de første skolene i Oslo som fikk eget bibliotek, og i 2023 fyller skolebiblioteket 100 år. Skolebiblioteket på Gamlebyen viser hvor viktig biblioteket er for skolen og elevenes leselyst, og er et forbilde for andre skolebibliotek. Nominasjonen er også en anerkjennelse av Oslo kommunes grep for å styrke skolebibliotekene i byen. 

«Skolebiblioteket skal være et magisk sted!»

Les mer om Skolebiblioteket – Gamlebyen skole

Horten bibliotek

Horten bibliotek satser utradisjonelt, og ser hvor viktig biblioteket er i folkehelsearbeidet. De driver gode prosjekter som Bok til alle fysisk og digitalt, hvor de jobber direkte ut mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dette er en målgruppe som ellers ikke har mye kulturtilbud. Biblioteket leder også det tverretatlige folkehelseprosjektet Spill for helsa, der de bruker gaming som helsefremmende verktøy.

De arrangerer populære språkkafeer og er en aktiv skaper av sosiale møteplasser med gjenbruk og skapervirksomhet i fokus. Bibliotekarene er nytenkende og engasjerte, og treffer barn og unge gjennom gaming, brettspill og rollespill.  

«Det er gøy at så mange heier på oss!»
Les mer om Horten bibliotek

Ringsaker bibliotek

Ringsaker bibliotek driver med folkeopplysning og kulturformidling langt over det en kan forvente av et folkebibliotek. De har på det meste 250 arrangementer i året, og har alltid en finger på samtidspulsen. De aktuelle temaene i samtiden finner man igjen i bibliotekets program. Biblioteket har utarbeidet en egen skolebibliotekplan, og har bidratt til utdanning av skolebibliotekarer på alle kommunens skoler.

De samarbeider tett med andre lokale aktører og skaper festivaler med både musikk og mat, alt av høy kvalitet. Biblioteket har en relevant og god samling bøker, og formidler til både barn, eldre, lokale outsidere og litteraturinteresserte med samme store velvilje og entusiasme. Bibliotekets ansatte og leder er genuint interessert i å skape gode opplevelser for lokalbefolkningen.

«En nominasjon til Årets bibliotek er en gedigen opptur!»

Les mer om Ringsaker bibliotek

Viken fylkesbibliotek 

Viken fylkesbibliotek styrker folke- og skolebibliotek fra Hardangervidda til svenskegrensa. De har gjort jobben så godt at de får fortsette som fylkesbibliotek selv om fylket blir delt i tre igjen. Viken fylkesbibliotek utvider ideen om hva et bibliotek er og ser inn i fremtiden. Viken fylkesbibliotek fyller sin rolle som utvikler og støttespiller for bibliotekene i landets største fylke på en utmerket måte.

Viken har jobbet med store kampanjer for å synliggjøre bibliotekene som en ressurs i lokalsamfunnet. De jobber aktivt med å koble universitets- og høgskolebibliotek, skolebibliotek og folkebibliotek sammen. Viken fylkesbibliotek ser og heier på alle fylkets små og store bibliotek, framsnakker dem i lokale sammenhenger og løfter bibliotek fram regionalt og nasjonalt.   

«Det er en stor ære og anerkjennelse»

Les mer om Viken fylkesbibliotek

Senja bibliotek

Senja bibliotek er nyskapende i sitt arbeid med å sette i gang et regionalt utdannings- og kunnskapssenter. Biblioteket satser på å styrke sine bibliotektjenester for studenter som bor og studerer i regionen, for på den måten å bidra til at de starter opp og fullfører sin utdanning.

Senja knytter sammen folkebiblioteket og Universitetsbiblioteket ved UiT – Norges arktiske universitet, og er en pådriver for å utvikle folkebibliotekets rolle som kunnskapsformidler. Biblioteksjefen i Senja har tydelig bidratt til at kunnskapsformidling i bibliotek har stått sentralt i regional bibliotekplan for Troms. Senja bibliotek er en nyskaper og et foregangsbibliotek ikke bare i Troms fylke, men også på nasjonalt nivå. 

«En anerkjennelse av tilbudene vi bygger stein for stein»

Les mer om Senja bibliotek

Tidligere vinnere av Årets bibliotek

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!