Viken fylkesbibliotek

Frem mot utdelingen av Årets bibliotek 12. januar skal de nominerte bibliotekene få presentere seg selv. Viken fylkesbibliotek er blant de fem nominerte. Fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen forteller om hva de har gjort nytt i 2022 og hva de er mest stolte av.

Hvordan var det å bli nominert til Årets bibliotek?
Det er en stor ære og en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort så langt i Viken. Nominasjonen er en motivasjon  i det videre arbeidet og et viktig signal til våre eiere, ikke minst fordi nye Akershus, Buskerud og Østfold skal ha et forpliktende samarbeid om bibliotekutvikling etter 2023!

Nominasjonen blir lagt merke til!  Vi er i veldig godt selskap, for her er det mange gode kandidater. Vi ønsker alle lykke til og er glade for at vi ikke sitter i noen jury! 

Har dere gjort noe nytt i 2022?
I 2022 har vi jobbet med mange ulike tiltak og prosjekter, store anskaffelser og utvikling av bibliotek som arbeidsplasser for å nevne noe. Vi har satset på utvikling av “grønne bibliotek” og etablert nye nettverk for digital deltakelse og formidling for voksne. “Gamle tiltak” finner stadig nye former, for eksempel det 19. Ungdomsbokgildet som ble arrangert i slutten av november.  

Hva er dere er mest fornøyd med?
Vi fikk lansert strategi for bibliotekutvikling og endelig kunne vi reise ut på fysiske bibliotekbesøk igjen! Vi er særlig fornøyde med seminaret om bærekraft og kampanjen som synliggjør bibliotekene som en ressurs i lokalsamfunnet.


Og når vi kan runde av året med lansering av Lesersørvis til barn og som er særlig retta mot deg som jobber med formidling av barnelitteratur, ja da er vi godt fornøyd! Og alt dette skaper vi i samarbeid med andre, så det er grunn til å takke både bibliotekene i eget fylke og i landet for øvrig.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!