Senja bibliotek

Frem mot utdelingen av Årets bibliotek 12. januar skal de nominerte bibliotekene få presentere seg selv. Senja bibliotek og biblioteksjef Kristin Strand Iden forteller om hva de har gjort nytt i 2022 og hva de er mest stolte av.

Fra venstre: Arne-Harald Steilbu, Mats Ivan Larsen, Åse Hansen, David Wulff Sæther, Nina Høgmo, biblioteksjef Kristin Strand Iden

Hvordan det var å bli nominert til Årets bibliotek?
Veldig, veldig artig! Det er en anerkjennelse av tilbudene vi bygger stein for stein og gir oss energi og synlighet både i egen kommune og langt utenfor. Vi har fått mange hyggelige hilsener fra fjern og nær og synes det er et fint selskap å havne i. 

Har dere gjort noe nytt i 2022?
Vi har satt i gang det to-årige prosjektet «Studenttjenester i folkebibliotek» takket være utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, Troms og Finnmark fylkeskommune og Troms Holding. Prosjektet skal styrke bibliotektjenestene for studenter bosatt i vår region og gi et godt kunnskapsgrunnlag for videreutvikling.

Norge trenger ny og annerledes kompetanse og som bibliotek har vi en nøkkelrolle å spille. I samarbeid med UH-sektoren kan vi hjelpe med små og store ting, fra litteraturforsyning og fysisk tilrettelegging for en god studiehverdag til veiledninger rundt søking, informasjonskompetanse og oppgaveskriving. Vi har høye ambisjoner for tjenesteutviklinga og vil gjøre en forskjell for enkeltpersoner og samfunn.

Hva er dere mest stolte av at dere har fått til?
Vi er svært fornøyde med bredden og kvaliteten på tilbudene til befolkninga og den gjennomslagskraften vi har. Staben er ikke stor, men vi tar imot 80 000 besøk og har 200 arrangementer årlig på hovedbiblioteket, i tillegg til aktivitetene ved våre fem små avdelinger i distriktet.

Vi er stolte av å ha lansert Leseknappen i sin tid, av det utviklingsarbeidet vi står i med strømming av arrangement til egne avdelinger og andre bibliotek (sist med nasjonal strømming av IBBY Barnebokforum), mange utviklingsprosjekt som bl.a. inkluderer styrking av helsefaglig informasjonskompetanse og foredrag.

Vi har digitalt tilgjengelige opplegg til bruk i foreldremøter i barnehagen med lesetips inkludert, digitalt tilgjengelig høytlesning som er tatt i bruk av sykehjem. Vi er veldig fornøyd med å få gjennomført våre Litterære turmål, ukentlige Skaperverksted, bibliotekene som møteplasser. Ikke minst er vi solte av satsninga på bibliotektjenester for studenter.

Forutsetninga for det hele er et sterkt og kompetent fagmiljø som evner å jobbe både nytenkende og strukturert. Kombinasjonen av kreativitet og målretta, tverrfaglig og langsiktig arbeid er uslåelig!

Dessuten elsker vi simpelthen biblioteklovens formålsparagraf som er et bunnsolid grunnlag å jobbe på og våre mange gode samarbeidspartnere: Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske bibliotek, Studiesenteret Midt-Troms, Newton Senja, Senja kommune og mange flere. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!