Gamlebyen skole – skolebiblioteket

Frem mot utdelingen av Årets bibliotek 12. januar skal de nominerte bibliotekene få presentere seg selv. Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole er blant de nominerte. Bibliotekslærer Elisabeth Jensen Lombnæs forteller om hva de har gjort nytt i 2022 og hva de er mest stolte av.

Hvordan var det å bli nominert til Årets bibliotek?
Det å bli nominert til Årets bibliotek var faktisk et lite sjokk! Men av den gode typen! Visste ikke at det var noe som kunne skje oss! Vi er helt utrolig stolte og glade, særlig når vi vet hvem de andre kandidatene er. Det er rett og slett en stor ære!

Har dere gjort noe nytt i 2022?
Her jobbes det kontinuerlig med utvikling! Samtidig som vi har noen fine tradisjoner som vi liker å holde på, som for eksempel fortellerstunder og bokkafe. 

I 2022 har jeg hatt særlig fokus på elevmedvirkning og i høst ansatte jeg bibliotekassistenter både fra 6. og 7. trinn. Deres oppgaver består blant annet i å lese de nye bøkene som kommer inn og anmelde dem, rydde og sortere bøker, være med å bestemme hvordan bibliotekrommene skal se ut, lage bokutstillinger, lese for de yngste elevene, hjelpe til på bokkafe og mye annet.

Jeg har også vært opptatt av å involvere flere elever i bestillinger av bøker. Jeg har særlig vært opptatt av elevene på 5.-7. trinn. Det er her mange elever som tidligere har vært ivrige lånere og lesere, ofte faller av. Jeg har bedt dem komme med ønsker til hvilke bøker vi skal bestille og snakket mye med dem om hvilke skjønnlitterære bøker de kan ha glede av. 

For å oppsummere: 2022 har hovedfokuset vært: LESELYST! Og det fokuset skal vi fortsette å ha hver dag !

Skolebiblioteket skal være et magisk sted! Dette skal være et annerledes rom og noe annet enn skolen. Jeg bruker mye tid på å bli kjent med elevene for å finne ut av hva de liker å lese. Jeg elsker å lese og elsker å formidle det å lese. Hvis du skal få barna til å elske bøker må du elske bøker selv. Det er viktig for å vekke leselysten og dyrke gleden av å lese. Det merker barna veldig godt.

Hva har dere vært mest fornøyd med?
Vi har hatt mange flotte gjester på biblioteket i løpet av 2022! Høydepunktet var da Kronprinsesse Mette-Marit besøkte oss i mars og hadde en litterær samtale med elevene på 4. trinn. Det var veldig stas og ga oss muligheten til å vise fram biblioteket til mange flere enn vi ellers hadde fått muligheten til. 

Statsminister Jonas og kunnskapsminister Tonje har også vært her i høst. Jeg er veldig stolt av at vi har klart å promotere oss og få endel blest rund biblioteket og det vi driver med her.

Men det jeg er aller mest stolt av i 2022 er at vi har fått til en veldig økning i utlån og bokinteresse hos elevene! 

Hver uke har jeg boksamtaler med elever som kommer løpende til meg i skolegården og forteller om boka de lånte sist og hva de synes om den. Og så spør de når de kan komme neste gang.

I løpet av 2022 har vi i enda større grad enn før involvert elever i arbeidet med å spre leseglede og leselyst. Vi ser at det får resultater.

Vi vet at noen familier har dårlig råd, uavhengig av hvor de kommer fra og hvilken bakgrunn de har. Noen er født og oppvokst her, mens andre er helt nye i landet. I vår bydel er det flere familier som har dårligere råd enn mange andre steder. Det er en kjent sak at materielle gode er ulikt fordelt, men her kan vi som skole og skolebibliotek gjøre en forskjell. Alle barn får tilgang til litteratur og gode felles opplevelser. Det er viktig for meg å drive et inkluderende skolebibliotek.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!