Om Vidar Lund

Innlegg skrevet av Vidar Lund

– Skuffande bibliotek- og litteraturbudsjett

– Budsjetta til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet seier mykje bra om å satse på bibliotek og bøker i teksten, men når det kjem til pengar er...

Publisert: oktober 6, 2023

– Ja til ny kulturlov

Norsk Bibliotekforening støttar i hovudsak framlegget til endring av kulturlova, men meiner at nokre punkt må styrkjast.

Publisert: juli 3, 2023

Lesing er også et klassespørsmål

«Jeg overraskes over den tilsynelatende blindheten for egne privilegier, når det ikke tas høyde for at det kan være strukturelle hindringer som gjør at noen...

Publisert: juli 3, 2023

Positiv til auka lesesatsing

– Vi har store forventningar til arbeidet med leselystsatsinga som Hurdalsplattforma lovar, og budsjettframlegget styrkjer håpet om å få ei varig satsing på leselyst, seier...

Publisert: oktober 6, 2022

Lovande utkast til boklov

Norsk Bibliotekforening synst det er gledeleg at høyringsnotatet framhevar at biblioteka er ein viktig del av bokøkonomien. Biblioteka si rolle som formidlar av mangfaldet og...

Publisert: august 18, 2022

Oppdatert smittevernveileder for bibliotek

Les den gamle veilederen for smittevern i bibliotek her.  For å kunne holde åpent skal bibliotek drives smittevernfaglig forsvarlig etter Forskrift om smitteverntiltak (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/). Ansvar...

Publisert: desember 20, 2021

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!