Om Vidar Lund

Innlegg skrevet av Vidar Lund

Positiv til auka lesesatsing

– Vi har store forventningar til arbeidet med leselystsatsinga som Hurdalsplattforma lovar, og budsjettframlegget styrkjer håpet om å få ei varig satsing på leselyst, seier...

Publisert: oktober 6, 2022

Lovande utkast til boklov

Norsk Bibliotekforening synst det er gledeleg at høyringsnotatet framhevar at biblioteka er ein viktig del av bokøkonomien. Biblioteka si rolle som formidlar av mangfaldet og...

Publisert: august 18, 2022

Oppdatert smittevernveileder for bibliotek

Les den gamle veilederen for smittevern i bibliotek her.  For å kunne holde åpent skal bibliotek drives smittevernfaglig forsvarlig etter Forskrift om smitteverntiltak (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/). Ansvar...

Publisert: desember 20, 2021

Verdas bokdag 2021: vi lanserer #Leseløftet

Visjon om et leseløft Skal Norge fortsatt ha et lesende folk, må noe gjøres. Et samlet språk- og litteraturfelt i Norge inviterer til et løft...

Publisert: april 22, 2021

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" obligatorisk felt