Smittevernveileder for bibliotek

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening har sammen med gode bidragsytere og ressursfolk i miljøet laget en smittevernveileder for bibliotek. Vi håper veilederen kan være til nytte.  

Bærekraftsbiblioteket

FNs bærekraftsmål ønsker å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Bærekraftsbiblioteket er en nasjonal satsing som gir barn tilgang til refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og sammenhengen mellom omverdens- og verdensforståelse. Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver … Fortsett å lese Bærekraftsbiblioteket

Digitalt landsmøte 2020

Som følge av koronapandemien ble landsmøtet i Haugesund utsatt. For å få gjennomført landsmøtet, blir møtet nå arrangert digitalt. Innkalling: Landsmøtet gjennomføres digitalt tirsdag 26. mai 2020 kl. 14.00-16.00 på konferanseplattformen Zoom. Hovedstyret vil be landsmøtet å godkjenne innkallingen til tross for at ny innkalling ikke er i henhold til vedtektene som sier to måneders … Fortsett å lese Digitalt landsmøte 2020

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre 2020-2022

Innstillling fra Norsk Bibliotekforenings valgkomité til nytt hovedstyre i foreningen: Leder (2020-2022) ny   Nestleder (2020-2022) ny Heidi Hovemoen, Viken fylkesbibliotek (nestleder velges blant hovedstyrets medlemmer)   Styrmedlemmer på valg (2020-2024)                               Styremedlemmer – ikke på valg (2018-2022)       … Fortsett å lese Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre 2020-2022

Utsettelse av landsmøte 2020

Som følge av tiltak mot smittespredning av koronaviruset ble Bibliotekmøte i Haugesund avlyst og landsmøtet 2020 utsatt. Situasjonen med koronautbruddet kan bli langvarig og det er svært uklart når Norsk Bibliotekforening eventuelt kan avholde et fysisk landsmøte. Foreningen har behov for å få gjort viktige vedtak for å kunne drifte foreningen videre, ikke minst valg … Fortsett å lese Utsettelse av landsmøte 2020

Opning for tilgang til pliktavlevert materiale

På hovudstyremøte i dag, 17. mars, har NBF diskutert den alvorlege situasjonen rundt at norske folke- og fagbibliotek er stengt. Alle biblioteka prøver no å sikre tenestetilbodet best muleg digitalt. Fleire forlag har no opna for gratis tilgang til deira bøker og tidsskrift. Når dei fysiske bøkene ikkje er tilgjengelege, vil vi be Nasjonalbiblioteket om … Fortsett å lese Opning for tilgang til pliktavlevert materiale

Bibliotekmøte 2020 i Haugesund avlyses

Norsk Bibliotekforening viser til den pågående situasjonen med smitte av koronavirus og vi ser oss dessvere nødt til å avlyse Bibliotekmøte 2020. Haugesund kommune har i sine tiltak for å redusere smittefare i sin kommune bestemt at arrangement med mer enn 100 deltakere ikke bør avholdes. Smitterisikoen påvirkes da Bibliotekmøte har deltakerne som kommer fra … Fortsett å lese Bibliotekmøte 2020 i Haugesund avlyses

Bibliotekmøte 2020 og korona-virus

Norsk Bibliotekforening følger nøye med på råd og anbefalinger fra norske myndigheter. Det er ikke lagt ned forsamlings- og reiseforbud for grupper av vår størrelse, så i skrivende stund planlegger vi at bibliotekmøtet gjennomføres som normalt. Vi har vært i kontakt med lokale helsemyndigheter i Haugesund og venter på mer konkrete råd derfra. Hvis situasjonen … Fortsett å lese Bibliotekmøte 2020 og korona-virus

Velkommen til landsmøte 2020

Norsk Bibliotekforenings landsmøte finner sted 18. mars 2020 kl. 15.00-18.00 på Scandic Maritim Hotel i Haugesund. Landsmøtet er (med mindre annet blir bestemt) åpent for tilhørere, og alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening har stemmerett. Vær forberedt For at du skal være godt forberedt, har vi laget landsmøtepapirer. Her finner du bl.a. hovedstyrets beretning 2018-2020 kontrollkomiteens … Fortsett å lese Velkommen til landsmøte 2020