Nasjonal bibliotekdag 1. september

Det nærmer seg Nasjonal bibliotekdag 1. september. Bli med på feiringen! Årets tema er skolebibliotek. Norsk Bibliotekforening arbeider for å bedre skolebibliotekenes vilkår innenfor utdanningssektoren. Et skolebibliotek skal inneholde en samling som er relevant i forhold til skolens undervisning og elevenes læring. Det gjelder både opplæring i verdier som menneskeverd, kulturelt mangfold, og betydningen av … Fortsett å lese Nasjonal bibliotekdag 1. september

Landsmøteuttalelse: Skolebibliotek

Norsk Bibliotekforening mener det er viktig å opprettholde skillet mellom folkebibliotek og skolebibliotek, og ivareta deres særpreg. Forslaget til den nye opplæringsloven fjerner begrepet skolebibliotek, og erstatter det med bibliotek. Et skolebibliotek kan ikke erstattes av noe annet bibliotek, for eksempel et folkebibliotek. Skolebibliotekets aktiviteter og samling må være tett knyttet opp til skolens daglige … Fortsett å lese Landsmøteuttalelse: Skolebibliotek

Smittevernveileder for bibliotek

Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening har sammen med gode bidragsytere og ressursfolk i miljøet laget en smittevernveileder for bibliotek. Vi håper veilederen kan være til nytte. Nedlastbar plakat.

Bærekraftsbiblioteket

FNs bærekraftsmål ønsker å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Bærekraftsbiblioteket er en nasjonal satsing som gir barn tilgang til refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og sammenhengen mellom omverdens- og verdensforståelse. Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver … Fortsett å lese Bærekraftsbiblioteket

Digitalt landsmøte 2020

Som følge av koronapandemien ble landsmøtet i Haugesund utsatt. For å få gjennomført landsmøtet, blir møtet nå arrangert digitalt. Innkalling: Landsmøtet gjennomføres digitalt tirsdag 26. mai 2020 kl. 14.00-16.00 på konferanseplattformen Zoom. Hovedstyret vil be landsmøtet å godkjenne innkallingen til tross for at ny innkalling ikke er i henhold til vedtektene som sier to måneders … Fortsett å lese Digitalt landsmøte 2020

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre 2020-2022

Innstillling fra Norsk Bibliotekforenings valgkomité til nytt hovedstyre i foreningen: Leder (2020-2022) ny   Nestleder (2020-2022) ny Heidi Hovemoen, Viken fylkesbibliotek (nestleder velges blant hovedstyrets medlemmer)   Styrmedlemmer på valg (2020-2024)                               Styremedlemmer – ikke på valg (2018-2022)       … Fortsett å lese Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre 2020-2022

Utsettelse av landsmøte 2020

Som følge av tiltak mot smittespredning av koronaviruset ble Bibliotekmøte i Haugesund avlyst og landsmøtet 2020 utsatt. Situasjonen med koronautbruddet kan bli langvarig og det er svært uklart når Norsk Bibliotekforening eventuelt kan avholde et fysisk landsmøte. Foreningen har behov for å få gjort viktige vedtak for å kunne drifte foreningen videre, ikke minst valg … Fortsett å lese Utsettelse av landsmøte 2020

Opning for tilgang til pliktavlevert materiale

På hovudstyremøte i dag, 17. mars, har NBF diskutert den alvorlege situasjonen rundt at norske folke- og fagbibliotek er stengt. Alle biblioteka prøver no å sikre tenestetilbodet best muleg digitalt. Fleire forlag har no opna for gratis tilgang til deira bøker og tidsskrift. Når dei fysiske bøkene ikkje er tilgjengelege, vil vi be Nasjonalbiblioteket om … Fortsett å lese Opning for tilgang til pliktavlevert materiale