NBF kritisk til målemetode for meråpent i Ringerike

Norsk Bibliotekforening avdeling Buskerud og Bibliotekarforbundet har levert høringssvar til Ringerike kommune.  NBF Buskerud og BF har fått muligheten til å kommentere på Ringerike kommunes handlingsprogram for kulturtjenesten for perioden 2019-2022. Det er positivt at kommunen anerkjenner kultur som en viktig rammefaktor for målet om å skape vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Det samme gjelder fokusområdene … Fortsett å lese NBF kritisk til målemetode for meråpent i Ringerike

Unio sterkt kritisk til kutt i Helsebibliotek.no

Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet og Spesialgruppen for medisin og helsefag har i høst tatt opp virkningene for kutt i Helsebibliotket.no med Stortinget i forbindels med statsbudsjettet for 2019. Nå har vi også fått med oss Helseforbundene i Unio på denne saken. Les brev fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund som er sendt … Fortsett å lese Unio sterkt kritisk til kutt i Helsebibliotek.no

Glimt fra organisasjonsmøtet 2018

17.-18 oktober møttes rundt 50 medlemmer fra Norsk Bibliotekforenings lokallag, utvalg og spesialgrupper på Thon Hotell Linne i Oslo. Organisasjonsmøtet er til for faglig påfyll, informasjon fra hovedstyret og sekretariatet og sosialt samvær. Programmet var variert, med tid til pauser og tid til å snakke med kjente og knytte nye kontakter over en kaffekopp. Dag … Fortsett å lese Glimt fra organisasjonsmøtet 2018

Nordisk litteraturuke 12.-18. november 2018

    I november hvert år inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, barnehager, lokallag og andre institusjoner i hele Norden til Nordisk litteraturuke. Ved morgengry og i skumringstimen samles over 2000 medarrangører og tusenvis av barn og voksne for å tenne levende lys og lese høyt fra utvalgt nordisk litteratur – til samme tid, over hele Norden! Årets tema er «Helter … Fortsett å lese Nordisk litteraturuke 12.-18. november 2018

Kutt i Helsebiblioteket.no

Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbundet og Spesialgruppen for medisin og helsefag har sammen sendt innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité.   Kutt i Helsebiblioteket.no innebærer ulikheter i Helse-Norge Vi har gode helse- og omsorgstjenester i Norge, mye takket være sterke fellesskapsløsninger. Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert kunnskapstjeneste som gir fri tilgang til internasjonale oppslagsverk, retningslinjer og prosedyrer, … Fortsett å lese Kutt i Helsebiblioteket.no

Bibliotek i statsbudsjettet

No er vi ikkje i bibliotekverda akkurat bortskjemde med å kunne rope hurra for eit statsbudsjett, men der er vi vel i godt selskap. Eit statsbudsjett har samla sett lite å bety for biblioteka i kommunane rundt om i landet. Det er kommunane som eig folkebiblioteka, men vi ser likevel nokre overordna føringar for kva … Fortsett å lese Bibliotek i statsbudsjettet

Bokåret 2019: Ja, vi elsker bøker!

Denne står på trykk på medlemssidene fra Norsk Bibliotekforening i Bok og Bibliotek 4-2018 I oktober 2019 er Norge gjesteland under Bokmessa i Frankfurt i Tyskland. Samtidig har regjeringa lovet 30 millioner kroner til Bokåret 2019 i Norge. Neste år kan bli en skikkelig feiring av boka og norsk litteratur. I denne feiringa er bibliotekene … Fortsett å lese Bokåret 2019: Ja, vi elsker bøker!

Har du søkt om midler til Bokåret 2019?

Søknadsfristen for søknader til bibliotekprosjekt i Bokåret 2019 er utsatt til 10. oktober, melder Nasjonalbiblioteket. Hvem kan søke? Norske folkebibliotek kan søke om midler til arrangementer i 2019. Les utlysningen. Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek. Fylkesbibliotek oppfordres til å søke om midler til arrangementer i folkebibliotek som koordineres av … Fortsett å lese Har du søkt om midler til Bokåret 2019?

Bedre utvalg av e-bøker til barn og unge

Norsk Bibliotekforening, Utvalg for digital tilgang mener at antallet e-bøker i innkjøpsordningen for barn og unge må utvides. Innkjøpsordningene er vårt viktigste og mest vellykkede litteraturpolitiske virkemiddel. Kulturrådet har begynt arbeidet med å tilpasse ordningene i tråd med den digitale utviklingen, og i innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne er nå 70 (10%) av … Fortsett å lese Bedre utvalg av e-bøker til barn og unge