Om oss

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte. Vårt formål er å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt.

Vi har 3000 medlemmer – 2000 personer og 1000 institusjoner. Vi arbeider for gode rammebetingelser for alle bibliotek. Det betyr at vi engasjerer oss i saker som digitale ressurser, biblioteket som integreringsarena, bibliotekets betydning for lese- og skriveferdigheter, bibliotek som debattarena og kommunesammenslåing.

Vi kjemper daglig for filialer, bokbusser, åpningstider, medietilbud, arrangement og alt det andre folk fortjener for å ha gode bibliotektjenester. Vi jobber etter prinsipprogrammet og handlingsplanen som er vedtatt av landsmøtet. Lokalavdelingene og spesialgruppene har i tillegg egne handlingsplaner.

Hvordan jobber vi?

  • Vi sender høringsuttalelser og brev til politikere
  • Vi skriver leserinnlegg og holder kontakt med media
  • Vi sender pressemeldinger i aktuelle biblioteksaker
  • Vi samarbeider bredt, sitter i utvalg og har dialogmøter
  • Vi er medlem av de internasjonale bibliotekorganisasjonene IFLA og EBLIDA og påvirker internasjonal bibliotekpolitikk der

Norsk Bibliotekforening ledes av et hovedstyre mellom hvert landsmøte. Vi har også aktive styrer i lokalavdelinger i hele landet og spesialgrupper innen sentrale temaer. En rekke råd og utvalg arbeider med bibliotekspørsmål.

Norsk Bibliotekforenings sekretariat har seks ansatte. Norsk Bibliotekforening driver NBF Tidsskriftformidlingen som samordner tidsskrifttilbudet til bibliotek og institusjoner.

Norsk Fagbibliotekforening er kollektivt tilsluttet Norsk Bibliotekforening.

Mer informasjon

Organisasjonen