Komiteer

Valgkomité

Leder: Heidi Hovemoen, Akershus, Buskerud og Østfold fylkesbibliotek

Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek

Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les

Anna Løken, Høgskolen i Innlandet

Manuela Werler, Strømmen vgs

Vara: Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek

Kontrollkomité

Leder: Heidi Kristin Olsen, OsloMet

Lars Egeland, pensjonist

Birgithe Schumann-Olsen, Tønsberg og Færder bibliotek

Mette Westgaard, Ringsaker bibliotek

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!