Komiteer

Valgkomité

Leder: Mariann Schjeide, Høgskulen i Volda

Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek

Espen Ophaug, Foreningen !les

Sissel Merethe Berge, NTNU Universitetsbibliotek

Kjell Gunnar Nilsen-Moe, Nordland fylkesbibliotek og NBF Nord

Vara: Manuela Werler, Strømmen vgs

Kontrollkomité

Leder: Heidi Kristin Olsen, OsloMet

Grete Bergh, pensjonist

Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket i Oslo

Mette Westgaard, Ringsaker bibliotek

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!