Samarbeidspartnere

Representasjon i eksterne utvalg

Den norske Blue Shield-komiteen

Norsk Bibliotekforening representerer IFLA.
Leder
Vara: Generalsekretær

Fellesforum for kulturorganisasjoner

Generalsekretær

Bibliotekparaplyen

Leder og generalsekretær

Den norske «Memory of the World»-komiteen

Leder

Verdens Bokdag-komite

Kristin Storrusten

Foreningen !les

Generalsekretær

Leser søker bok

Anette Kure

Norsk Barnebokinstitutts råd

Anne Kari Holm (2012-2016)

Kulturrådets drøftingsutvalg for innkjøpsordningene

Sissel Merethe Berge

Vurderingsutvalg for Kulturrådets innkjøpsordninger

For sakprosa: Sissel Merethe Berge. Vara Egil Henriksen
For barne- og ungdomslitteratur: Tonje Helene Farset Eliassen. Vara: Stig Elvis Furset

Jury for Stig Sæterbakkens minnepris

Solgunn Solli (2015-2017)

Nettverk for mediekompetanse

Anette Kure

Internasjonalt

ifla-logoIFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) er den største internasjonale organisasjonen som representererer bibliotek, informasjonstjenester og brukerne deres.

Norsk Bibliotekforening er medlem i IFLA. Vi har oversatt flere av IFLAs publikasjoner til norsk:

Vi har jevnlige dialogmøter med

Biblioteksentralen AS
Nasjonalbiblioteket
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening

Norsk Bibliotekforening er medlem av

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
EBLIDA – European Bureau of Library Information and Documentation Associations
Bjørnsonfestivalen
Den norske Fagpressens Forening
Den norske Dataforening
Foreningen !les
Nettverket Ord & Bilde
Foreningen Norden
Leser søker bok
Nettverket Fellesforum for norske kulturorganisasjoner