Hovedstyret

Styret i Norsk Bibliotekforening, med vararepresentanter. Bak, fra venstre: Marit Terese Balstad, Tor Arne Dahl, Anne Kristin Undlien, Heikki Knutsen, Ole Ivar Burås Storø og Heidi Hovemoen. Foran, fra venstre: Hege Haukeland Liadal, Anette Kure, Mariann Schjeide, Siri Haga Torgersen, Ane Landøy og Nina Ødegaard. Nestleder Lars Egeland og 3. vararepresentant Berit Eliassen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening 2016 – 2018, med vararepresentanter. Bak, fra venstre: Marit Terese Balstad, Tor Arne Dahl, Anne Kristin Undlien, Heikki Knutsen, Ole Ivar Burås Storø og Heidi Hovemoen. Foran, fra venstre: Hege Haukeland Liadal, Anette Kure, Mariann Schjeide, Siri Haga Torgersen, Ane Landøy og Nina Ødegaard. Nestleder Lars Egeland og vararepresentant Berit Eliassen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Her finner du referater fra møtene i hovedstyret.

Leder: Mariann Schjeide

Telefon: 41 54 46 47
leder@norskbibliotekforening.no

Nestleder: Lars Egeland

Telefon: 90 19 48 38
lars.egeland@hioa.no

Heidi Hovemoen

Telefon: 47 38 55 71
heidi.hovemoen@afk.no

Heikki Knutsen

Telefon: 93 25 30 77
heikki.knutsen@gmail.com

Anette Kure

Telefon: 95 91 78 76
anette.kure@sarpsborg.com

Ane Landøy

Telefon: 41 67 72 25
ane.landoy@uib.no

Ole Ivar Burås Storø

Telefon: 48 00 34 48
ole@foreningenles.no

Anne Kristin Undlien

Telefon: 90 87 06 83
anne.k.undlien@kristiansand.kommune.no

Nina Ødegaard

Telefon: 95 97 42 06
nina.odegaard@sami.vgs.no

Varamedlemmer

1. Hege Haukeland Liadal

hege-haukeland.liadal@stortinget.no

2. Tor Arne Dahl

tor-arne.dahl@hioa.no

3. Berit Eliassen

berit.eliassen@nord.no

4. Siri Haga Torgersen

siri@tnb.no

5. Marit Terese Balstad

marit.t.balstad@ntnu.no

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø og Heidi Hovemoen.

Her finner du referat fra møtene i arbeidsutvalget.