Handlingsplan 2016-2018

Vi skal ha bedre bibliotek

 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for gode rammebetingelser for alle bibliotek.
 • Norsk Bibliotekforening skal samarbeide nasjonalt og internasjonalt om bibliotekutvikling og bibliotektjenester til alle.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for å videreutvikle nasjonale fellestjenester og fjernlånssamarbeid.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for å styrke bibliotek som integreringsarena.

Vi skal ha digitale bibliotek

 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for at bibliotek kan tilby gode og brukervennlige tjenester.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for statlig finansiering av nasjonale lisenser og Open Access.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for gode juridiske løsninger for digitalt materiale i bibliotekene.

Vi skal ha synlige bibliotek

 • Norsk Bibliotekforening skal løfte fram bibliotek som en arena for livslang læring og for økt digital deltagelse i samfunnet.
 • Norsk Bibliotekforening skal videreutvikle Nasjonal bibliotekdag.
 • Norsk Bibliotekforening skal synliggjøre bibliotekenes rolle som litteraturformidler og deres betydning for lese- og skriveferdigheter.

Vi skal ha en sterk organisasjon

 • Norsk Bibliotekforening skal heve kompetansenivået og dele kunnskap slik foreningen når sine mål.
 • Norsk Bibliotekforening skal arbeide for aktiv rekruttering.

 

Sámegiel doaibmapláná (samisk oversettelse)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone