Ansatte

Ann Berit Hulthin

Generalsekretær
Telefon: 23 24 34 31 / 977 79 547
E-post: abh@norskbibliotekforening.no
Daglig og administrativ drift, utvikling av organisasjonen, arrangementer, Bibliotekmøtet

Kristin Storrusten

Kommunikasjonsrådgiver (60 % ut 2017)
Telefon: 23 24 34 34
E-post: ks@norskbibliotekforening.no
Informasjonsarbeid, medlemskontakt, tillitsvalgte, nettsider, sosiale medier, medlemsverving

Anne-Hilde Tvenge

Økonomimedarbeider
Telefon: 23 24 34 37
E-post: aht@norskbibliotekforening.no
Regnskapsføring, årsoppgjør, budsjett, medlemsregister.

Espen Iversen

NBF Tidsskriftformidlingen ansvarlig
Telefon: 23 24 34 33
E-post: ei@norskbibliotekforening.no
Daglig drift av NBFT, kontakt med leverandører og kunder, fakturering, markedsføring

Evelyn Skolemestra Bjerke

NBF Tidsskriftformidlingen konsulent
Telefon: 23 24 34 36
E-post: esb@norskbibliotekforening.no
Drift, kundekontakt, bestilling, reklamasjon, arkiv av tidsskrifter

Hilde Fredriksen

NBF Tidsskriftformidlingen konsulent (50 %)
Telefon: 23 24 34 35
E-post: hf@norskbibliotekforening.no
Drift, kundekontakt, leverandørkontakt, markedsføring, utvikling av administrative rutiner

Amund Pedersen

Kommunikasjonsrådgiver (vikar 40 % ut 2017)
E-post: ap@norskbibliotekforening.no
Medlemssider, Årets bibliotek, Nasjonal bibliotekdag, organisasjonsmøte