Årets bibliotek

Årets bibliotek er den gjeveste prisen et norsk bibliotek kan få. Alle typer bibliotek kan bli kåret til Årets bibliotek.

Å bli kåret til Årets bibliotek betyr å få viktig oppmerksomhet til det gode som skjer i biblioteket. Nominasjon til prisen betyr at politikere blir oppmerksomme på hva som foregår i biblioteket.

Prisvinnere

2023: Biblioteket ved Årstad vidaregåande skule, Bergen
2022: Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole , Oslo
2021: Østsiden bibliotek, Fredrikstad
2020: Deichman Bjørvika, Oslo
2019: Trøndelag fylkesbibliotek
2018: Stormen bibliotek, Bodø
2017: Biblo Tøyen, Oslo
2016: Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo
2015: Berg folkebibliotek
2014: Molde folkebibliotek
2013: Time folkebibliotek
2012: Lom folkebibliotek
2011: Helsebiblioteket.no
2010: Buskerud fylkesbibliotek
2009: Asker bibliotek
2008: Skolebiblioteket på Breivang videregående skole i Tromsø
2007: Skolebiblioteket ved Stokmarksnes barne- og ungdomsskole
2006: Ingen tildeling
2005: Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo
2004: Østfold fylkesbibliotek
2003: Det flerspråklige bibliotek
2002: Deichmanske bibliotek, filial Holmlia
2001: Ingen tildeling
2000: Juridisk fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo
1999: Hammerfest folkebibliotek
1998: Melhus bibliotek
1997: NRK-biblioteket
1996: Deichmanske bibliotek, Torshov filial
1995: Stavanger bibliotek
1994: Biblioteket ved Lillehammer videregående skole
1993: Hovedbiblioteket ved BI Handelshøyskolen i Oslo
1992: Kongsberg bibliotek
1991: Nærøy folkebibliotek
1990: Bokbussen i Vesterålen
1989: Ikke utdelt
1988: Larvik bibliotek

Statutter for prisen

Vedtatt av Norsk Bibliotekforenings hovedstyre 8. september 2020.

1. Prisen ”Årets bibliotek” er opprettet av Norsk Bibliotekforenings hovedstyre og ble utdelt for første gang i 1988. Prisen er en kunstgjenstand.

2. Prisen tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen. Biblioteket skal utføre oppgaver og tjenester på et nivå ut over ordinær bibliotekdrift for å komme til vurdering.

3. Norsk Bibliotekforenings hovedstyre vedtar et rammebudsjett og utpeker hvert år en jury med 3-5 personer, som ledes av Norsk Bibliotekforenings leder. Jurylederen har dobbeltstemme dersom juryen er delt i sin vurdering. Juryen skal vurdere alle nominerte ut fra pkt. 2 i statuttene. Juryens behandling er konfidensiell og beslutningen kan ikke overprøves. Juryen velger tre-fem finalister og kårer en vinner.

Dersom et jurymedlems egen institusjon er nominert, skal vedkommende tre ut av juryen og et annet jurymedlem utnevnes.

4. Alle bibliotekbrukere har forslagsrett.

5. Norsk Bibliotekforenings sekretariat skal annonsere forslagsfrist, de tre-fem nominerte og til slutt vinneren på en slik måte at prisvinner og andre nominerte får mest mulig oppmerksomhet.

6. Norsk Bibliotekforenings hovedstyre avgjør til en hver tid om prisen fortsatt skal deles ut. Juryen kan beslutte å la være å utdele prisen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!