Aktuelt

Positiv til auka lesesatsing

– Det er veldig positivt at regjeringa aukar satsinga på litteraturformidling i statsbudsjettet. Det seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening. – Med auka støtte til både lesetiltak i folkebiblioteka og skulebiblioteka og styrking av Leser søker bok, Foreningen !Les, Norsk Barnebokinstitutt og Norsk Bibliotekforening kjem regjeringa i gang med leselystsatsinga allereie i 2023.

Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening

Nominer Årets bibliotek 2022

Nå kan du nominere kandidater til den gjeve prisen Årets bibliotek 2022!
Prisen går til et bibliotek som de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker biblioteket. Frist for å sende inn forslag er 1. november 2022!

Webinar om brannslukking

Høsten er tiden for utarbeiding av neste års budsjett i alle landets kommuner. Etter oppfordring fra tillitsvalgte har vi laget et webinar 4. oktober som vil dreie seg om hva du kan gjøre hvis det kommer uforutsette forslag om budsjettkutt for ditt bibliotek. Dette er et tilbud til alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening.

Lovande utkast til boklov

– Den nye boklova ser lovande ut for biblioteka, seier leiar Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening. – Vi er særleg glade for at retten til å kjøpe digitale lydbøker blir slått fast. Dette vil koma bibliotekbrukarane til gode.

Innspill til ny dataspillstrategi

Kultur- og likestillingsdepartementet skal komme med en ny strategi for dataspill. Norsk Bibliotekforening har i samarbeid med Bibliogames levert innspill.

Barne- og ungdomsbibliotekprisen 2022

Bli med å kåre vinneren av Barne- og ungdomsbibliotekprisen 2022. Prisen skal gå til en barne- og ungdomsavdeling i et norsk folkebibliotek som har gjort en ekstra innsats.

Biblioteka og dei frivillige er viktige for kvarandre 

1. september markerer bibliotek over heile landet «Nasjonal bibliotekdag», ei årleg markering av biblioteka si rolle i samfunnet. I Frivilligåret 2022 er det rett å markere kor viktige biblioteka og dei frivillige er for kvarandre og for lokalsamfunnet. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!