Reis med støtte fra NBF Nord – søk reisestipend

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut to reisestipend på kr 10 000 hver til bibliotekpolitisk arbeid.

Styret i NBF Nord har besluttet som et forsøk å dele ut to reisestipend a kr 10 000. Formålet med stipendet er styrke synliggjøring av bibliotek med særlig vekt på Nord-Norge. 

Søker må i søknaden beskrive følgende: 

  • Arbeidstittel 
  • Område eller tema det skal jobbes med 
  • Forventede resultater og overføringsverdi 

Søkeren forplikter seg til å overføre erfaringene ved å publisere eller holde foredrag/innlegg. 

Søknadsfrist er 17. oktober 2022 kl 1000.

Søknad sendes til norskbibliotekforeningnord@gmail.com.

Retningslinjer for utdeling av reisestipend NBF Nord:

  • Søker må være medlem i NBF
  • Reisestipendet skal være bibliotekrelevant og faglig
  • Søker kan tildeles inntil 10.000 kr i reisestipend
  • Reisestipendet kan brukes til diett, opphold, reise. 
  • Ved tilsagn utbetales reisestipendet etter at tiltaket er gjennomført, dokumentasjon kreves (f.eks. faktura på billetter, program m.m.) 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields