Reis med støtte fra NBF Nord – søk reisestipend

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut to reisestipend på kr 10 000 hver. Er reisekassa på biblioteket eller skolen din slunken? Er du student i Nord-Norge og ønsker å delta på en konferanse? Da kan du søke på stipend fra oss.

Styret i NBF Nord har besluttet som et forsøk å dele ut to reisestipend på kr 10 000 hver. Formålet med stipendet er styrke synliggjøring av bibliotek med særlig vekt på Nord-Norge. 

Søker må i søknaden beskrive følgende: 

  • Arbeidstittel 
  • Formålet med reisen
  • Forventede resultater og overføringsverdi 

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Søknad sendes til norskbibliotekforeningnord@gmail.com.

Retningslinjer for utdeling av reisestipend NBF Nord:

  • Reisestipendet skal være bibliotekrelevant og faglig.
  • Søker kan tildeles inntil 10.000 kr i reisestipend.
  • Reisestipendet kan brukes til diett, opphold og reise. 
  • Søker må være personlig medlem eller bibliotekarstudent.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!