Pådriverprisen

Norsk bibliotekforening har delt ut denne prisen siden 2013. Pådriverprisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ. Prisen tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotek.

Vinner av Pådriverprisen 2023: Anders Grønning

Prisvinnere

2023: Anders Grønning
2020: Tina Malén Hansen
2018: Karen Birgitte Borud
2016: Anniken Bjørnes
2013: Anne Lena Westrum

Statutter for Pådriverprisen

Vedtatt av Norsk bibliotekforenings hovedstyre 8. september 2014.

  1. Pådriverprisen er opprettet av hovedstyret i Norsk bibliotekforening i forbindelse med 100-årsjubileet i 2013.  
  2. Pådriverprisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ og tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet.
  3. Pådriverprisen deles ut annet hvert år og annonsering med kriterier og frist for å foreslå kandidater skjer i Norsk bibliotekforeningens ulike informasjonskanaler.
  4. Medlemmer av Norsk bibliotekforening og alle bibliotekbrukere kan foreslå kandidater. 
  5. Norsk bibliotekforenings hovedstyre nedsetter en jury med 3-4 medlemmer. Juryen velger selv sin leder. Juryen er ansvarlig for å skape oppmerksomhet rundt prisen og de nominerte.
  6. Juryen kan vedta å la være å dele ut prisen.
  7. Prisvinneren skal presentere sitt arbeid på det påfølgende norske bibliotekmøte. Prisvinneren får også fri deltakelse, opphold og reise til møtet og vinneren får et diplom.
  8. Prisvinneren offentliggjøres i november før hvert bibliotekmøte.
  9. Endringer av statuttene eller nedleggelse av prisen gjøres av Norsk bibliotekforenings hovedstyre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!