Pådriverprisen 2023 til Anders Grønning

Norsk Bibliotekforening har gitt Pådriverprisen 2023 til spillformidler og Bibliogames-grunnlegger Anders Grønning. Prisen ble delt ut på Asker videregående skole 28. november, der Grønning jobber som bibliotekar.

Pådriverprisen deles ut av Norsk Bibliotekforening annethvert år. Prisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ, og tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet.

Anders Grønning får Pådriverprisen for sitt engasjement for formidling av dataspill og spillkultur i biblioteksammenheng. Med dette har han tatt barn og unges største kulturform på alvor, og har satt spillformidling på agendaen for alle bibliotek. Ved å formidle spill og spillkultur skaper han steder der ungdom kan møtes, og er dermed med på å motarbeide utenforskap.

Anders Grønning har tatt en gruppe som vanligvis ikke bruker biblioteket på alvor, og har fått dem inn i bibliotekrommet. Han har et stort engasjement for å utjevne sosiale forskjeller og skape møteplasser. Målet hans er å sikre at alle spillere kan få et tilbud i sitt nærmiljø, som lar dem være sosiale, lærende og skapende.

Da landet stengte ned under pandemien skapte han landsdekkende digitale treffsteder innenfor spillturneringer. Dette ble sosiale hengeplasser der det ble dannet vennskap på tvers av fylkesgrensene. Disse eksisterer enda.

Til daglig jobber Anders Grønning som bibliotekar på Asker videregående skole. Arbeidet med spillformidling gjør han som frivillig. Han har opprettet organisasjonen Bibliogames, som jobber for å lage gode spilltilbud for folkebibliotek over hele landet. Han reiser rundt med foredrag for foreldre og bibliotekarer om gaming, holder kurs i spillformidling, arrangerer spilldager og har startet Bibliobattles. I sitt arbeid har han laget en delingskultur som gjør at gode ideer sprer seg over hele landet.

Han bruker så godt som alt av fritiden sin til å skape gode tilbud til resten av landets bibliotek og til å heve andre bibliotekarers kompetanse. Han har ikke bare gitt spisskompetanse til andre bibliotekarer, men også til bibliotekenes publikum innenfor dataspill, rollespill, koding og miljøarbeid rettet mot barn og unge.

Anders Grønning er den i Norge som har jobbet mest for å få frem spill og gaming i bibliotekmiljøet. Både ved å drive kompetanseheving blant ansatte og å få frem spill som kultur. Koblingen mellom spill og litteratur er tydelig. Han gjør også en viktig innsats ved å delta i råd og utvalg, underviser bibliotekarstudenter og kommer med innspill til høringer og fronter spill og spillkultur mot politikere og beslutningstakere.

Anders Grønning har utgjort en forskjell på bibliotekfeltet og er en velfortjent vinner av Pådriverprisen 2023.

Heidi Hovemoen, Anders Grønning og Veronicha Angell Bergli.


Juryen for Pådriverprisen 2023
Heidi Hovemoen, leder av juryen, hovedstyret Norsk Bibliotekforening og fylkesbiblioteksjef Viken
Per Eide, Bergen offentlige bibliotek
Veronicha Angell Bergli, leder Bibliotekarforbundet
Mariann Løkse, Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet

Om Pådriverprisen
Pådriverprisen deles ut av Norsk Bibliotekforening annethvert år. Prisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ og tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet. Vinner får dekket deltakelse, opphold og reise til Bibliotekmøtet 2024 i Haugesund 17. – 19. april, og holder Pådriverforedraget på Bibliotekmøtet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!