Norsk bibliotekforenings pris

Vinner av Norsk bibliotekforenings pris 2024, Skolebibliotekkunnskap, Universitetet i Agder, ved Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Statutter for Norsk bibliotekforenings pris
Prisen ble stiftet i 1973. Statuttene ble vedtatt av Norsk bibliotekforenings hovedstyre 12. juni 1987, revidert 28. oktober 2015 og 5. desember 2022.

1. Norsk bibliotekforenings pris tildeles en person eller organisasjon som gjennom sin innsats har bidratt til å løfte fram bibliotek og styrke deres rolle i det norske samfunn.

2. Prisen er en kunstgjenstand, og utdeles i tilknytning til Norsk bibliotekforenings landsmøte.

3. Norsk bibliotekforenings hovedstyre utgjør juryen. Kandidatliste og vurdering er konfidensiell. Juryen kan beslutte å la være å utdele prisen, men ikke ved mer enn to påfølgende landsmøter.

4. Alle styrer i Norsk Bibliotekforenings avdelinger og spesialgrupper, kollektivt tilsluttede organisasjoner, og hovedstyrets medlemmer kan nominere kandidater. Forslag skal inneholde faktaopplysninger om kandidaten.

5. Frist for forslag er 2 måneder før utdeling. Sekretariatet skal sørge for at denne fristen kunngjøres 4 måneder før utdeling.

6. Norsk bibliotekforening dekker reise og ett døgns opphold for vinneren.

7. Endringer i disse statuttene kan bare foretas av Norsk bibliotekforenings hovedstyre.

Norsk Bibliotekforenings pris er tildelt:

 • 2024 Skolebibliotekkunnskap, Universitetet i Agder
 • 2022 Ruth Ørnholt
 • 2020 Anders Ericson
 • 2018 Kristine Abelsnes
 • 2016 Leikny Haga Indergaard
 • 2014 Liv Sæteren
 • 2012 Tove Pemmer Sætre
 • 2010 Knut Olav Åmås
 • 2008 Kirsten Leth Nielsen
 • 2006 Frode Bakken
 • 2004 Jon Bing
 • 2002 Inger Cathrine Spangen
 • 2000 Sissel Nilsen og Karsten Alnæs 
 • 1998 Ikke utdelt
 • 1996 Ida Lou Larsen
 • 1994 Ikke utdelt
 • 1992 Finn Jor og Else Granheim
 • 1988 Ikke utdelt
 • 1986 Ikke utdelt
 • 1984 Ove F.S. Moe
 • 1982 Olaf Chr. Torp
 • 1980 Jo Giæver Tenfjord
 • 1977 Ikke utdelt
 • 1975 Hans Heiberg
 • 1973 Sonja Hagemann

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!