Pris til utdanning av skolebibliotekarer 

Norsk bibliotekforenings pris går til Skolebibliotekkunnskap – et studieprogram ved Universitetet i Agder.  

Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Universitetet i Agder

Prisen ble delt ut under Bibliotekmøtet 2024 i Haugesund 18. april. Ingeborg Eidsvåg Fredwall, førstelektor i Skolebibliotekkunnskap, mottok prisen på vegne av utdanningen ved Universitetet i Agder.  

Skolebibliotekkunnskap er et studieprogram ved Universitetet i Agder, og et nasjonalt ressurssenter for skolebibliotek. Utdanningen får Norsk bibliotekforenings pris for å fremme bibliotekfaget, og for å styrke skolebibliotekene ved å utdanne faglig dyktige skolebibliotekarer. I tillegg har utdanningen bidratt med aktiv formidling, konferanser og nettverksbygging. 

– Det betyr mye for vårt fagmiljø å få prisen. Vi har utdannet skolebibliotekarer i nesten 40 år, og vi vet hvor viktig skolebibliotekaren er for at elevene skal få tilgang til å lese bøker. I dag trenger vi et krafttak for å endre barn og unges holdninger til lesing, og velfungerende skolebibliotek er helt avgjørende for at vi som samfunn skal lykkes med dette. Prisen er en anerkjennelse for skolebibliotekarens viktige arbeid, sier Ingeborg Eidsvåg Fredwall.  

Norsk bibliotekforenings pris tildeles en person eller organisasjon som gjennom sin innsats har bidratt til å løfte fram bibliotek og styrke deres rolle i det norske samfunn. 

Prisen ble delt ut av leder i Norsk Bibliotekforening, Helene Voldner. 

–Skolebibliotekene står i en særstilling i det viktige i arbeidet med å sikre en lesende og oppdatert befolkning. Norsk bibliotekforenings pris er derfor en pris til alle nåværende og framtidig skolebibliotekarer, og vi er glade for å kunne overrekke prisen til utdanningen, på vegne av et helt bibliotekfelt, sier Voldner. 

Norsk bibliotekforenings pris

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!