Nominert til Årets bibliotek: Fagbiblioteket ved Sykehuset i Vestfold

11. januar 2024 avslører vi hvem som blir Årets bibliotek 2023. Frem mot kåringen skal de nominerte bibliotekene få presentere seg. Først ut er Fagbiblioteket ved Sykehuset i Vestfold.

Seksjonsleder Mariann Mathisen setter pris på at små fagbibliotek får oppmerksomhet ved å bli nominert:

– Vi ble veldig glade for nominasjonen! Det er fint å kunne dele det nye biblioteket vårt med enda flere og også flott at et lite fagbibliotek får oppmerksomhet.

Det er en kjent utfordring at små fagbibliotek ofte ikke blir prioritert eller satset på. Veldig ofte blir de avspist med små lokaler og dårlig beliggenhet, og da blir biblioteket og de tjenestene det tilbyr lite brukt.

Fagbiblioteket er viktig

– Bibliotek er viktigere enn noensinne, ikke minst fagbibliotek som skal hjelpe ansatte som har svært ulike forutsetninger for å finne fram i informasjonsmengden. Sykehusets visjon er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, med vekt på god kvalitet. I en kunnskapsbedrift som sykehuset, er det de ansattes kunnskap og kompetanse som er avgjørende for kvaliteten.

– En velfungerende bibliotektjeneste kan bidra til å gi dem det kunnskapsgrunnlaget de har behov for i sitt arbeid, slik at sykehuset kan nå sine mål.

Fagbibliotek kan spille den samme rollen i en institusjon som folkebibliotek gjør i kommunen ved å være både en møteplass og en kunnskapsarena. Men det forutsetter lokaler som er tilrettelagt for det. Fine lokaler trekker folk og er også med på å synliggjøre resten av bibliotektjenesten.

Nytt bibliotek i 2023

– Biblioteket flyttet inn i de nye lokalene i september 2023. Planleggingen startet for tre år siden og pågikk helt fram til innflyttingen. Vi har vært sterkt involvert i alle detaljer, fra utforming og fargevalg til møbler og annet interiør. En stor informasjonsskjerm møter de besøkende med informasjon om bibliotekets tjenester. Et eget kursrom gjør at vi har kunnet planlegge flere nye kurs dette året, blant annet i litteratursøking og akademisk skriving.

– Vi er svært stolte av det nye biblioteket, og mottagelsen har vært overveldende. Hver dag opplever vi at det kommer nye brukere som uttrykker sin begeistring. De som har vært her tidligere kommer tilbake med kollegaer, venner og familie for å vise fram biblioteket. En dag var det til og med en som sa: «Biblioteket er så digg. Jeg får lyst til å flytte inn.»

Viktig møteplass

– Vi gjorde et godt forarbeid. Vi ville at biblioteket skulle bli en møteplass for alle ansatte hvor de kunne lære, jobbe uforstyrret eller bare tilbringe tid. Vi ville også at det skulle fungere som et senter for fag- og forskningsutvikling på sykehuset og være en støtte i utviklingen av en kunnskapsbasert praksis hvor de ansatte kan tilegne seg, skape og dele kunnskap. Det fysiske rommet ble derfor delt opp i ulike soner, noen med mulighet for stillhet og ro, mens andre skulle gi mulighet for samarbeid og samtaler.

– Biblioteket blir brukt akkurat slik vi hadde sett for oss. Vi har hatt en stor økning i antall besøkende, og statistikken viser også at de andre tjenestene våre blir mer brukt.

Fagbiblioteket ved Sykehuset i Vestfold


Sterke kandidater til Årets bibliotek 2023

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!