Medlemsundersøkelse i Nord

NBF Nord gjennomførte i høst en kartlegging blant medlemmer og bibliotek i Nord-Norge. Vi fikk 51 svar på undersøkelsen.

Geografisk spredning
Fordeling på ulike sektorer

Undersøkelsen hadde fokus på å få innspill til neste handlingsplanperiode. Samtidig ønsket vi å få innspill på prioritering av eksisterende tiltak og hvordan NBF Nord kan bli bedre interesseorganisasjon.

De tre tiltakene i handlingsplanen som var viktigst blant respondentene var:

  1. Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell møteplass for alle.
  2. Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere fra landsdelen i aktuelle biblioteksaker.
  3. Følge med i prosessen med kommunesammenslåing og kommune- og regionreform for å sikre et best mulig bibliotektilbud til befolkningen i regionen.

De tiltakene som fikk lavest skår var:

  1. Være en pådriver for å lyse ut og tildele Bibliotekprisen for Nord-Norge.
  2. Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til andre arrangement.

Blant innspillene til nye tiltak ble kompetanse, bekymring for økonomiske kutt i bibliotek og skolebibliotek trukket frem.

I undersøkelsen fikk vi også innspill til hvordan vi kan bli en bedre interesseorganisasjon. Disse gikk blant annet på:

  • Synliggjøring blant medlemmer
  • Være relevant for fagbibliotek også
  • Kompetansetiltak
  • Bli bedre på digitale løsninger

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!