Årsmøte i Norsk Fagbibliotekforening

Norsk Fagbibliotekforening kaller inn til digitalt årsmøte
onsdag 29. mars 2023 kl. 11.00-13.00.

Innkalling til årsmøte i Norsk Fagbibliotekforening

Møtet blir gjennomført på Zoom. Påloggingsiformasjon er i innkallingen.

Norsk Fagbibliotekforening har ikke hatt et fulltallig valgt styre siden årsmøtet i 2021. Det har derfor ikke vært aktivitet i NFF sentralt. Lokallaget i Trondheim har for øvrig samme problem, og har siden 2022 heller ikke hatt et fulltallig styre. 

Interimsstyret vil på årsmøtet foreslå at Norsk Fagbibliotekforening blir en faggruppe under Norsk Bibliotekforening. Dette gjøres gjennom endringer i vedtektene. Endringer i vedtektene er sak på årsmøtet. Norsk Fagbibliotekforening vil fortsatt arbeide med sitt fagområde, være en egen juridisk enhet, ha et eget styre, egen medlemskontingent og økonomi. I tillegg vil Norsk Fagbibliotekforening få tilgang til et operativt sekretariat i Norsk Bibliotekforening, bevilges driftstilskudd, kunne søke aktivitetsmidler, og tillitsvalgte kan delta på det årlige Organisasjonsmøtet.

Lokal aktivitet vil også være mulig gjennom samarbeid med et nytt styre i NFF og engasjerte lokale medlemmer. Årsmeldingen redegjør for øvrig mer om situasjonen sentralt i NFF.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding 2021-2022.
 5. Revidert regnskap 2021-2022.
 6. Revidering av vedtekter.
 7. Evt. innkomne saker.
 8. Virkeplan 2023.
 9. Fastsettelse av medlemskontingent 2024.
 10. Budsjett 2023.
 11. Valg:
  1. Valg av leder.
  1. Valg av styremedlemmer.
  1. Valg av valgkomité.
  1. Valg av to revisorer.

Dersom noen ønsker å fremme saker på årsmøtet, så må disse være sendt inn til Norsk Fagbibliotekforening senest 12. mars 2023.
Forslag sendes til NFFkontakt@gmail.com

Innkalling og dokumenter til årsmøtet:

Innkalling til årsmøte Norsk Fagbibliotekforening

Årsmelding Norsk Fagbibliotekforening 2021-2022

Revidert regnskap Norsk Fagbibliotekforening 2021-2022

Forslag til virkeplan Norsk Fagbibliotekforening 2023-2024

Forslag til vedtekstendringer Norsk Fagbibliotekforening

Forslag til budsjett Norsk Fagbibliotekforening 2023

Forslag til medlemskontingent Norsk Fagbibliotekforening

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" obligatorisk felt