Bibliotekprisen for Nord-Norge 2019 tildeles Nordreisa folkebibliotek ved Margrethe Haslund

Prisen gis til en person eller et bibliotek som har markert seg i biblioteklandskapet, eller som har gjort en spesiell innsats for å synliggjøre biblioteket i lokalsamfunnet.

Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund var den som tok initiativ for å utvikle  biblioteksamarbeidet i de seks kommunene i Nord-Troms. Samarbeidet starta opp i 2004.

Det er ikke første gang Margrethe Haslund og Nordreisa folkebibliotek har markert seg. I 2011 var de nominert til den nasjonale bibliotekprisen.

Margrethe har hatt stor innvirkning på at biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Det utmerker seg med sin planmessighet og sine formelle strukturer. Avklarte samarbeidsformer er noe som opplagt bidrar til at arbeidet opprettholdes og utvikles. Dette har omfattet en bibliotekplan for regionen, metodebok for fellestjenester og minstestandarder for tjenestene til studiesenteret.

Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er unikt på mange måter, og utmerker seg i bibliotek-sammenheng. Samarbeidet har faste møtetidspunkt som er lagt til lyd/bildestudio.
De har vist at dette er en god og effektiv møteform uavhengig av vær og føreforhold.   

Nordreisa bibliotek har tatt et ansvar for formidling av kunnskap om det kvenske og om kvensk litteratur. Biblioteket inngår i fellesskapet i Halti, og samarbeider med Halti kvenkultursenter og Nord-Troms museum om formidlingstiltak.

Nordreisa bibliotek har vært nyskapende både innad i kommunen og i regionen. Biblioteket framstår alltid som et veldrevet bibliotek som leverer aktuell litteratur og tjenester.

Nordreisa bibliotek ved leder Margrethe Haslund er en verdig vinner av den nordnorske bibliotekprisen for 2019.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!