Årsmøte 14. april 2021

Digitalt årsmøte

NBF Nord har årsmøte 14. april. Møtet vil være digitalt

Program
Kl. 12.15: Velkommen!
Kl. 12.20-12.20: Faglig seminar (foreløpig)

Kl. 13.00 -15.00 Årsmøte


Saker

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding 2019-2020
  4. Revidert regnskap
  5. Virkeplan for NBF Nord 2021-2022
  6. Budsjett
  7. Vedtekter for NBF Nord
  8. Statutter for Bibliotekprisen for Nord-Norge
  9. Innkomne forslag
  10. Valg