Årsmøte 14. april 2021

Årsmøte

NBF Nord har årsmøte 14. april. Møtet vil være digitalt og skje via Zoom.

Påmeldingsskjema eller epost: norskbibliotekforeningnord@gmail.com

Program

Kl. 12.15: Velkommen!
Kl. 12.20-12.50: Bibliotekenes rolle i en digital tid ved Ragnar Audunson.

Kl. 13.00 -15.00 Årsmøte


Saker

1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding 2019-2020
4. Regnskap
5. Handlingsplan
6. Budsjett 2020, 2021, 2022
7. Vedtekter for NBF Nord
8. Statutter for Bibliotekprisen for Nord Norge
9. Innkomne forslag
10. Valg

Innmelding av saker innen onsdag 7 april til norskbibliotekforeningnord@gmail.com.

Årsmøtepapirer kan lastes ned her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!