Arbeidsstipend fra NBF Nord

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut to arbeidsstipend på kr 10 000 hver. Jobber du med et prosjekt og har lyst til å dele av dine erfaringer? Er du student og har lyst til å skrive eller si noe om bibliotek?

Styret i NBF Nord har besluttet som et forsøk å dele ut to arbeidsstipend a kr 10 000. Formålet med stipendet er styrke synliggjøring av bibliotek med særlig vekt på Nord-Norge. 

Søker må i søknaden beskrive følgende: 

  • Arbeidstittel 
  • Område eller tema det skal jobbes med 
  • Forventet resultat av arbeidet

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Søknad sendes til norskbibliotekforeningnord@gmail.com.

Retningslinjer for utdeling av reisestipend NBF Nord:

  • Arbeidsstipendet skal være bibliotekrelevant og faglig
  • Søker kan tildeles inntil 10.000 kr i arbeidsstipend. 
  • Søkeren forplikter seg til å overføre erfaringene ved å publisere eller holde foredrag/innlegg. 
  • Søker må være personlig medlem av NBF eller bibliotekarstudent.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!