Utstilling på Bibliotekmøtet 2024?

Bibliotekmøtet 2024 Haugesund 17.-19. april, Hotel Maritim.

Norsk Bibliotekforening inviterer til Bibliotekmøtet – en møteplass for hele biblioteksektoren hvor du kan møte nye og gamle kunder og brukere. Her kommer biblioteklederne og andre beslutningstagere.

Dette er den eneste bibliotekkonferansen for hele feltet: Folkebibliotek, skolebibliotek og fagbibliotek.

Vi håper du vil bidra til en stor og spennende utstilling i Haugesund som vil gi deltagerne et faglig utbytte og gjenspeiler Bibliotekmøtet som en viktig arena for bibliotekfolk.

Norsk Bibliotekforening arrangerer Bibliotekmøtet annethvert år på ulike steder i landet. I 2022 var møtet i Oslo. Møtet har vært en samlende bibliotekfaglig og -politisk begivenhet siden 1908.

Bibliotekmøtet har utviklet seg til å bli den største og viktigste møtearenaen for alle typer bibliotek og bibliotekinteresserte. Vi var hele 500 deltakere i Oslo i 2022.

En fullstendig invitasjon med oversikt over utstillingslokale, tekniske løsninger, pris og påmeldingsfrist sendes ut til høsten, men hold av datoene allerede nå!

Spørsmål? Send oss en epost: nbf@norskbibliotekforening.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!