Stipend fra Norsk Fagbibliotekforening

Du kan søke om inntil kr 20 000 til bibliotekfaglige formål innenfor fag- og forskningsbibliotek. Frist: 1. mai 2024.

Norsk Fagbibliotekforening er nedlagt og det ekstraordinære årsmøtet i juni 2023 vedtok at gjenstående midler fra foreningen skal benyttes til stipend.

  • Stipendene skal brukes til bibliotekfaglige formål innenfor fag- og forskningsbibliotek slik som studietur, faglig reise, gjennomføring av seminarer eller andre arrangementer, delta med presentasjoner, deltakelse på konferanse o.l.
  • NYTT: For å søke stipend må du eller organisasjonen du søker på vegne av, være medlem av Norsk Fagbibliotekforening ved foreningens oppløsningstidspunkt (2023) eller være medlem av Norsk Bibliotekforening i dag.  
  • Stipendet kan ikke overstige kr. 20 000,- per søker.
  • Søknaden skal inneholde litt om deg selv, ev. organisasjonen, hvorfor du søker stipendet, hva stipendet skal brukes til og et budsjett som viser hvilke utgifter stipendet skal dekke. 
  • Søknadsfrist er 1.mai 2024.
  • Kort søknad sendes på e-post til nbf@norskbibliotekforening.no

NB! Søknader som omfatter ordinære arbeidsoppgaver eller drift faller utenfor stipendordningen.

Mottaker av stipend forplikter seg til å skrive en rapport/artikkel for publisering på nettsiden til Norsk Bibliotekforening eller lignende.

Norsk Bibliotekforening har satt ned et eget utvalg med kompetente personer fra fag- og forskningsmiljøet som vil vurdere søknadene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!